WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 Bร้านค้าต้นแบบ

กรมพัฒน์ฯ ลุยพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีก สู่การเป็น ร้านค้าต้นแบบ'ประจำปี 66

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าจัดกิจกรรม ‘พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ’ประจำปี 66 ยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง และกลายเป็นร้านค้าต้นแบบ เพื่อเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมได้ดำเนินกิจกรรม ‘พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ’ อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีใจรักการพัฒนา สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

และจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเผยเคล็ดลับด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การศึกษาดูงาน ณ ร้านค้าต้นแบบของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแล้ว และเข้าร่วมเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ร้านค้าส่งค้าปลีกจะได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ จากทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนต่อการดำเนินธุรกิจของแต่ละราย เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด สารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บุคลากร การบริหารจัดการหน้าร้าน โลจิสติกส์ บัญชีและการเงิน เป็นต้น

การพัฒนาในปีนี้ กรมจะมุ่งเน้นการผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของร้านค้าในแต่ละพื้นที่ กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างจุดแข็ง เพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สอดรับกับการตลาดในยุค 5.0 ที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่มีความสามารถในการเลียนแบบมนุษย์มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด มีการประมวลผลข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เช่น เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ที่จะช่วยสร้างรายได้ตลอดทั้ง 24 ชม. และเครื่องมือด้านการตลาดประสาทวิทยา (Neuro Marketing) ที่จะทำให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด โดยผู้ที่ผ่านการประเมินและมีผลการพัฒนาที่โดดเด่น จะได้รับสิทธิ์นำเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโตมัติไปใช้ด้วย”นายทศพลกล่าว

ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและสร้างเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาและยกระดับให้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นระดับจังหวัดและอำเภอใน 4 ภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

จนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น ‘ร้านค้าต้นแบบ’ ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วไทย ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 277 ร้านค้า และตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!