WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 PTG Egg

ปั๊ม PT แจกไข่ไก่สมาชิกบัตร 'PT Max Card' รับฟรี! ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาไข่ล้นตลาดและสร้างรายได้เพื่อความ 'อยู่ดี มีสุข' ตลอดไป

PTG ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม 'ร่วมใจ พีที ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่' แจกไข่ไก่ฟรี! สมนาคุณสมาชิกบัตร 'PT Max Card และ PT Max Plus' ที่เติมน้ำมันหรือแก๊ส LPG จำนวน 300 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2566  หรือจนกว่าของจะหมด ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการ 573 สาขา ใน 13 จังหวัด ที่ร่วมรายการ หวังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่แก้ไขปัญหาไข่ล้นตลาดและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพื่อความ ‘อยู่ดี มีสุข’ ตลอดไป

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบัน หลังไข่ไก่คละหน้าฟาร์มราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ส่งผลให้เกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 อันเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมบริโภคไข่ไก่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนต้นทุนที่สูงขึ้นจากวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงสภาพอากาศหนาวเย็นช่วงที่ผ่านมา ทำให้แม่ไก่ให้ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นจนล้นตลาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบทั้งระบบ

ดังนั้น PTG จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม 'ร่วมใจ พีที ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่' โดยเข้ารับซื้อไข่ไก่จากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เร่งระบายผลผลิต และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้เกษตรกร เพื่อนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้า

โดยสมาชิกบัตร PT Max Card เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด หรือแก๊ส LPG ที่สถานีบริการ PT ครบ 300 บาทขึ้นไป รับฟรี! ทันที ไข่ไก่ 1 แพ็ค (4 ฟอง) จำนวน 1 สิทธิ์ /โครงการ ส่วนสมาชิก PT Max Plus รับ 2 สิทธิ์ /โครงการ ได้รับไข่ไก่ฟรี 2 แพค (8 ฟอง ) โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/สมาชิก ตลอดโครงการ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก ( กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม, สมุทรสาคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว รวม 13 จังหวัด 573 สาขา) ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคมนี้ หรือจนกว่าของจะหมด

“PTG ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไข่ไก่ราคาตกต่ำและไข่ล้นตลาด โดยบริษัทฯ พร้อมยืนหยัดช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และให้ครอบครัวอยู่ดี มีสุข ตลอดไป ” นายพิทักษ์ กล่าว

ขณะที่ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวขอบคุณ PTG ที่เข้าอุดหนุนไข่ไก่จากเกษตรกร เพื่อสมนาคุณลูกค้า ขณะเดียวกัน  กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตร เข้าช่วยกันแก้ปัญหาไข่ไก่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมเชิญชวนคนไทยกินไข่ทุกวัน เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายและช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!