WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1B23สินค้าGI

กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำ 23 สินค้า GI โชว์งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023

 

   กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำสินค้า GI จำนวน 23 รายการ จาก 21 จังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 สร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ เพิ่มยอดส่งออก พร้อมดึงผู้ซื้อญี่ปุ่นเจรจากับผู้ประกอบการกล้วย GI ไทย 4 ราย และขอเชิญชวนประชาชน ร่วม ชม ชอป 

  น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้จัด GI Pavilion นำสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 23 รายการ เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค.2566 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาชมงาน ได้ทดลองชิมสินค้าและสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า GI ไปยังต่างประเทศต่อไป

สำหรับ สินค้า GI ที่มาร่วมแสดงสินค้าในงาน 23 สินค้า มาจาก 21 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่มข้าว 2 สินค้า คือ 1.ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 2.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มชา กาแฟ 4 สินค้า คือ 1.กาแฟเมืองกระบี่ 2.กาแฟดอยตุง 3.กาแฟเทพเสด็จ 4.ชาเชียงราย กลุ่มกล้วย 3 สินค้า คือ 1.กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก 2.กล้วยหอมทองพบพระ 3.กล้วยหินบันนังสตา กลุ่มพริกไทย 2 สินค้า คือ 1.พริกไทยจันท์ 2.พริกไทยตรัง เครื่องดื่ม 2 สินค้า

คือ 1.น้ำหมากเม่าสกลนคร 2.ไวน์เขาใหญ่ กลุ่มส้มโอ 2 สินค้า คือ 1.ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 2.ส้มโอนครชัยศรี กลุ่มเนื้อสัตว์ ปลา 3 สินค้า คือ 1.เนื้อโคขุนโพนยางคำ 2.ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี 3.ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มมะพร้าว 1 สินค้า คือ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ 4 สินค้า คือ 1.ไชโป้วโพธาราม 2.แปจ่อเขียวแม่สอด 3.ข้าวแต๋นลำปาง และ 4.ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

นอกจากนี้ กรมยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้ากล้วย GI ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจสินค้าประเภทกล้วยระหว่างผู้ซื้อจากญี่ปุ่น โดยมีผู้ประกอบการสินค้า GI เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 4 ราย ได้แก่ กล้วยเล็บมืองนางชุมพร กล้วยตากกระทุ่มพิษณุโลก กล้วยหอมทองปทุม และกล้วยหินบันนังสตา

มั่นใจว่า การเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะสร้างโอกาสดีที่จะทำให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างโอกาสในการส่งออก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น”น.ส.กนิษฐากล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถมาร่วมอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ GI ได้ที่ GI Pavilion ฮอลล์ 11 ตั้งอยู่เลขที่ 11-RR01 และ 11-SS01

1 ANUGA

กรมทรัพย์สินทางปัญญายกทัพสินค้า GI บุกงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมจัด GI Pavilion นำสินค้า GI ถึง 23 รายการ เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าและอาหารนานาชาติ THAIFEX-Anuga Asia 2023 พร้อมดันผู้ประกอบการกล้วย GI ไทยร่วมเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ซื้อชาวญี่ปุ่น ขยายโอกาสสินค้า GI ไทยโตในตลาดต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความสำคัญและส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ไทยอย่างต่อเนื่องและครบวงจร เพื่อให้ความคุ้มครองและยกระดับสินค้าคุณภาพจากชุมชนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการ GI ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ GI และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI ให้กับผู้บริโภค

โดยวันนี้ได้นำสินค้า GI ถึง 23 รายการ เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าและอาหาร THAIFEX-Anuga Asia 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาชมงาน ได้ทดลองชิมสินค้าและสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า GI ไปยังต่างประเทศต่อไป”

สำหรับ สินค้า GI ที่มาร่วมแสดงสินค้าในงาน 23 สินค้า จาก 21 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่

กลุ่มข้าว 2 สินค้า คือ (1) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (2) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

กลุ่มชา-กาแฟ 4 สินค้า คือ (1) กาแฟเมืองกระบี่ (2) กาแฟดอยตุง (3) กาแฟเทพเสด็จ (4) ชาเชียงราย

กลุ่มกล้วย 3 สินค้า คือ (1) กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก (2) กล้วยหอมทองพบพระ (3) กล้วยหินบันนังสตา

กลุ่มพริกไทย 2 สินค้า คือ (1) พริกไทยจันท์ (2) พริกไทยตรัง

เครื่องดื่ม 2 สินค้า คือ (1) น้ำหมากเม่าสกลนคร (2) ไวน์เขาใหญ่

กลุ่มส้มโอ 2 สินค้า คือ (1) ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (2) ส้มโอนครชัยศรี

กลุ่มเนื้อสัตว์/ปลา 3 สินค้า คือ (1) เนื้อโคขุนโพนยางคำ (2) ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี (3) ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

กลุ่มมะพร้าว 1 สินค้า คือ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว

กลุ่มสินค้าอื่นๆ 4 สินค้า คือ (1) ไชโป้วโพธาราม (2) แปจ่อเขียวแม่สอด (3) ข้าวแต๋นลำปาง และ (4) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

นางสาวกนิษฐา กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้ากล้วย GI ได้ ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจสินค้าประเภทกล้วยระหว่างผู้ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ประกอบการสินค้า GI เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 4 ราย ได้แก่ กล้วยเล็บมืองนางชุมพร กล้วยตากกระทุ่มพิษณุโลก กล้วยหอมทองปทุม และกล้วยหินบันนังสตา

ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างโอกาสในการส่งออก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ GI ได้ที่ GI Pavilion ฮอลล์ 11 ตั้งอยู่เลขที่ 11- RR01 และ 11-SS01”

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!