WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ถกกว่างซีจ้วง

ภูมิธรรม ถกกว่างซีจ้วง ยันร่วมมือจัดงาน CAEXPO ขอบคุณอำนวยความสะดวกส่งออกผลไม้

ภูมิธรรม”ถกประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เดินหน้าร่วมมือส่งเสริมการจัดงาน CAEXPO ครั้งต่อไป ยันไทยจะใช้ประโยชน์จากระเบียงการค้า ILSTC ที่ระบบคมนาคมสะดวกทั้งบก น้ำ อากาศ เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน ขอบคุณช่วยดูแล อำนวยความสะดวกส่งออกผลไม้ ย้ำเดินหน้าร่วมมือด้านการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ พร้อมแจ้งข่าว ไทยเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนแล้ว  

        นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายหลาน เทียนลี่ ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ว่า ได้มีการหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China–ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งต่อๆ ไป โดยกระทรวงพาณิชย์ยินดีให้การสนับสนุนการจัดงาน และกิจกรรมคู่ขนาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดงานในปีต่อๆ ไป

ทั้งนี้ ยังได้หารือถึงการใช้ประโยชน์จากระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor-ILSTC) ที่เขตปกครองกว่างซีจ้วง มีทำเลที่ตั้งเป็นข้อได้เปรียบ มีชายแดนทางบกและทะเลติดกับเวียดนาม และมีระบบคมนาคมทั้งทางบก น้ำ และอากาศครบวงจร

โดยไทยพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากระบบคมนาคม เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไทยและผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน และขอบคุณรัฐบาลจีนและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าของไทย

โดยเฉพาะผลไม้ และสินค้าอื่นๆ ที่ผ่านด่านโหย่วอี้กวน เพราะความร่วมมือที่ผ่านมา ทำให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น สะดวกขึ้น และผู้บริโภคชาวจีน ได้ประโยชน์ในการบริโภคผลไม้ที่สดใหม่ จากการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว        

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเปิดกว้างของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน รวมถึงการกระชับความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ การเชื่อมโยงกว่างซีจ้วงกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อความร่วมมือด้านการลงทุน และได้แจ้งว่าล่าสุดรัฐบาลไทยได้อนุมัติฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมาไทย และจะเป็นการช่วยฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศด้วย

        สำหรับ จีน เป็นคู่ค้าสำคัญลำดับ 1 ของไทย 11 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปัจจุบัน โดยปี 2565 ไทยส่งออกไปจีน 1.19 ล้านล้านบาท ช่วง 7 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ค.) ไทยส่งออกไปจีน 695,516 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เม็ดพลาสติก คอมพิวเตอร์ สินค้านําเข้าสําคัญ

เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และการค้าไทย-เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง ปี 2565 มีมูลค่า 30,680 ล้านหยวน หรือ 153,400 ล้านบาท ไทยส่งออกมูลค่า 15,000 ล้านหยวน หรือ 75,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.3% ของการส่งออกไทยไปจีน ทั้งนี้ เขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง มีฐานะเทียบเท่ามณฑล มี 14 เมือง นครหนานหนึ่งเป็นเมืองเอก จีนกำหนดให้เป็น ‘ประตูสู่อาเซียน’

 

Click Donate Support Web

 

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!