WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ตลาดโค สุกร

นภินทร ถกจีน เร่งพิจารณาเปิดตลาดโค-สุกรมีชีวิตให้ไทย พร้อมดันร่วมมือเศรษฐกิจ

นภินทร หารือ รมช.พาณิชย์จีน ผลักดันให้เร่งกระบวนการพิจารณาเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ให้กับไทย โดยเฉพาะโคและสุกรมีชีวิต พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านเวทีการเจรจาที่สำคัญ เห็นพ้องการอัปเกรดความตกลง FTA อาเซียน-จีน จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น เผยยังได้ชวนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ด้วย

       นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับนายหวัง โช่วเหวิน ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ โดยไทยได้หยิบยกประเด็นการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคและสุกรมีชีวิต ให้สามารถส่งออกไปจีน และได้ให้ความเชื่อมั่นว่าแนวทางและมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดของไทยเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเข้ามาตรวจสอบสถานกักกันหรือฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ของไทย โดยฝ่ายจีนตอบรับที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ผ่านเวทีการเจรจาที่สำคัญ ได้แก่ การผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ระดับรองนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ไทย-จีน ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รวมทั้งเร่งผลักดันการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ให้สามารถสรุปผลได้ภายในปี 2567 โดยเห็นว่า การปรับปรุงความตกลงดังกล่าว ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ไทยได้ชักชวนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วย

สำหรับ จีนสนใจจะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวร่วมกับไทย ซึ่งไทยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมมือกัน เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง รวมทั้งเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน เพื่อการพัฒนาภายใต้องค์การการค้าโลก (IFD) สร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุนที่ดียิ่งขึ้น และจีนยังสนใจจะส่งออกยารักษาโรคมะเร็งมาไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในช่วง 9 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 78,916.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปจีน มูลค่า 26,333.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากจีน มูลค่า 52,583.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

บดี (9 พ.ย.)SME 720x100 66

QIC 720x100

.muangthai.co.th" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr">MTL 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

kbank 720x100 66

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!