WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

อรมน FTA

กรมพัฒน์ฯ เตือนภัย ระวังมิจฉาชีพหลอกทำบัญชี อ้างได้รับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนภัยประชาชน ภาคธุรกิจ หลังได้รับร้องเรียน มีมิจฉาชีพใช้ชื่อบริษัท MTK โคเงินล้าน ประเทศไทย จำกัด แอบอ้างนำเครื่องหมายการค้า “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” ไปใช้และทำหนังสือรับรองปลอมไปใช้หลอกลวงภาคธุรกิจ เพื่อรับจ้างทำบัญชี ทั้งที่ไม่มีตัวตนจริง ย้ำตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อของ ใช้บริการ ร่วมลงทุน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่หาที่ฝึกงาน เผยหากตรวจพบใครนำไปแอบอ้าง เล่นงานตามกฎหมายเด็ดขาด

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับรายงานว่ามีมิจฉาชีพใช้ชื่อบริษัท MTK โคเงินล้าน ประเทศไทย จำกัด แอบอ้างนำเครื่องหมาย “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” และจัดทำหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีปลอม ไปใช้หลอกลวงภาคธุรกิจ เพื่อรับจ้างทำบัญชี ซึ่งกรมได้ตรวจสอบชื่อดังกล่าวในระบบคลังข้อมูลธุรกิจ หรือ DataWarehouse+ แล้ว ไม่พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และไม่พบข้อมูลการขอรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพแต่อย่างใด

         ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจและประชาชนหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการแอบอ้างดังกล่าว กรมขอให้ภาคธุรกิจและประชาชนให้ความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลของนิติบุคคลทุกครั้งก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อของ การใช้บริการ การร่วมลงทุน หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาสถานที่ฝึกงานก็ตาม โดยขอให้ตรวจสอบสถานะการมีตัวตนของนิติบุคคลก่อนอันดับแรก ผ่านระบบ DBD DataWarehouse+ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-Service ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ Android และ IOS

โดยหากยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลระบบจะปรากฏข้อมูลเบื้องต้นให้เห็น เช่น ชื่อบริษัท วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียน สถานที่ตั้ง กรรมการผู้มีอำนาจ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ประเภทธุรกิจ งบการเงิน เป็นต้น แต่ถ้านิติบุคคลนั้นไม่มีข้อมูลการจดทะเบียนระบบจะแสดงข้อความว่า 'ไม่พบข้อมูล'หรือจะขอให้เจ้าหน้าที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช่วยตรวจสอบให้ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4387, 0 2547 5160 และ 0 2547 5994 ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ส่วนการตรวจสอบว่านิติบุคคลใดได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th และกดเข้าไปที่แบนเนอร์สำนักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จะรับรองให้เฉพาะผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กรมกำหนดเท่านั้น โดยหนังสือรับรองจะมีเลขที่หนังสือรับรองระบุอย่างชัดเจน และมีอายุ 3 ปี ที่สำคัญต้องมีเครื่องหมายของกรม และของหน่วยตรวจประเมินคู่กัน

โดยปัจจุบันมี 2 หน่วยตรวจ ได้แก่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเต็มส์ จำกัด (URS) และสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่ตั้ง ของสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4414

         สำหรับ เครื่องหมายสำนักงานบัญชีคุณภาพ กรมได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ประเภทเครื่องหมายรับรองต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ทะเบียนเลขที่ 221222261 หากผู้ใดนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย โทษปลอมเครื่องหมายการค้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ มีความผิดทางกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Click Donate Support Web 

 

 Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

SME 720x100 66

kasat 720x100TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TU 720x100 66

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!