WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

พาณิชย์”เตรียมเซ็น MOU กับ 15 องค์กร ร่วมมือให้ข้อมูลราคาสินค้า วัสดุก่อสร้าง

ภูมิธรรม-นภินทร ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาวัสดุก่อสร้าง กับ 15 องค์กรภาคเอกชน ทั้งสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง และผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง วันที่ 15 ก.พ.นี้ หวังได้ข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ และนำใช้ยกระดับการจัดทำดัชนีการค้าได้ดียิ่งขึ้น

        นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 ก.พ.2567 ที่จะถึงนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ 15 องค์กร ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

        สำหรับ 15 องค์กร ที่จะมาร่วมทำงานกับกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง 9 ราย ได้แก่ บริษัท เอก–ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด และผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง 5 ราย ได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

        “ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า และจากข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบการ ได้เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าเป็นสาธารณะอยู่แล้ว ประกอบกับมีเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยในการจัดส่งข้อมูล

ดังนั้น การเชื่อมโยงข้อมูลราคาดังกล่าว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องข้อมูลมีความหลากหลาย ประสิทธิภาพของข้อมูลราคาที่เพิ่มขึ้น มีการจัดส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามากยิ่งขึ้น”นายพูนพงษ์กล่าว

         ทั้งนี้ ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้สำหรับจัดทำดัชนีที่สำคัญ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งใช้เป็นเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศในหลายมิติ เช่น อัตราเงินเฟ้อ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศ ใช้ประกอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ใช้ในการติดตามค่าครองชีพของประชาชน และภาคเอกชนใช้เป็นตัวชี้วัดการลงทุนและดำเนินการด้านธุรกิจ เป็นต้น

ส่วนราคาสินค้าจากผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง จะถูกใช้เพื่อจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง โดยทุกโครงการก่อสร้างภาครัฐต้องใช้ราคาที่จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นราคาอ้างอิง  ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลราคาจะสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม

       นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลราคาโดยตรงจากผู้ประกอบการ เป็นเพียงหนึ่งในหลายแนวทางที่ สนค. ตั้งใจจะพัฒนาการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า นอกเหนือจากการดำเนินการอื่น ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้ามากขึ้น เพื่อยกระดับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าในทุกมิติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ดัชนีเศรษฐกิจการค้าในทุกภาคส่วน''

 

Click Donate Support Web

SME 720x100 66

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!