WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ปัญญาในอาเซียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดึงเทคโนโลยี ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ประจำประเทศสิงคโปร์ และ สำนักงานสิทธิบัตรของญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO)  จัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ WIPO-ASEAN IT ภายใต้หัวข้อ 'Harnessing the Potential of the ASEAN IP Register for a Stronger Regional IP Ecosystem' เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวทันความซับซ้อนของยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมกว่า 50 คน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ในยุคแห่งความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งนวัตกรรมไม่มีขอบเขตจำกัด การประชุมเชิงยุทธศาสตร์นี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของภูมิภาคอาเซียนในการปรับตัว สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะความต้องการของภาคประชาชนในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สินทางปัญญาอาเซียน

นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเจาะลึกการใช้ประโยชน์ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (IP Register) ในฐานะแพลตฟอร์มนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก WIPO JPO ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย รวมไปถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท Clarivate PLC Amazon และ WIPs ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย”

นายวุฒิไกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Artificial Intelligence และ Blockchain มายกระดับการบริการและปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทาง 'Smart DIP' ซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของระบบนิเวศดิจิทัล อาทิ ระบบตรวจสอบเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image Search) ระบบสืบค้นข้อมูลด้วย AI ช่วยให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย

และนักประดิษฐ์สามารถค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบการให้คำปรึกษาทางไกลยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรซึ่งสามารถขอคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการช่วยภาคเอกชนลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

“กรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอาเซียน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการบริการเพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน” นายวุฒิไกรฯ กล่าวยืนยันทิ้งท้าย

 

Click Donate Support Web  

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100sme 720x100AXA 720 x100ธกส 720x100

gen 720x100

AXA 720 x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!