WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย

สถาบันอัญมณีฯ เดินหน้าพัฒนาช่างรุ่นใหม่ ป้อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันอัญมณีฯ เดินหน้าพัฒนาช่วงฝีมือรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เตรียมประสานแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดหลักสูตรอบรม จับมือสถาบันการศึกษาสร้างนักอัญมณี และลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพช่างฝีมือในภูมิภาค ปีนี้เน้นภาคกลางและเหนือ พร้อมเร่งทำมาตรฐานการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

         นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเกือบ 100,000 ล้านบาท และเคยมีแรงงานในอุตสาหกรรมทั้งระบบนับล้านคน แต่ขณะนี้เหลือเพียงประมาณ 800,000 คน และในจำนวนนี้ 80% จะเป็นกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย มีเพียง 20% ที่เป็นช่างฝีมือ

จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องผลักดันให้คนรุ่นใหม่สนใจเข้าทำงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น โดยเฉพาะช่างฝีมือทักษะสูง เพื่อให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น ทั้งการสร้างรายได้และการสร้างงานของประเทศ

         ทั้งนี้ จีไอทีมีแผนที่จะประสานกับกระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานกลางด้านอัญมณี และเมื่อผู้เข้าอบรวมผ่านหลักสูตร จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น เป็นนักอัญมณี นักวิเคราะห์อัญมณี หรือผู้จัดการร้านทอง รวมถึงการสร้างศูนย์ฝึกช่าง และร่วมกับสถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตรเฉพาะในการสร้างนักอัญมณี รวมทั้งจะจัดทำโครงการออกแบบเครื่องประดับระดับโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับใหม่ ๆ และสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชน และนักออกแบบไทย ได้แลกเปลี่ยนเทรนด์เครื่องประดับกับนักออกแบบต่างชาติ

         ขณะเดียวกัน จะลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพช่างฝีมือในระดับภูมิภาค ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายที่ภาคกลาง และภาคเหนือ โดยจะจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้ความรู้แก่ช่างฝีมือ เน้นการนำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ โดยชูซอฟต์พาวเวอร์ พัฒนาเป็นชิ้นงานอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และนำไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะงานบางกอกเจมส์ ที่ได้รับการตอบรับจากทั่วโลก เพื่อให้สามารถสร้างการรับรู้ไปถึงผู้ซื้อในต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสในการขาย 

         นอกจากนี้ มีแผนเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ GIT Standard โดยจีไอทีในฐานะตัวแทนประเทศไทย และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นผู้นำสร้างมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับตลอดห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ RJC (Responsible Jewellery Council) และคาดว่า ภายใน 2 ปี จะมีการใช้มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับในส่วนนี้ หากไทย มีมาตรฐาน ก็จะสามารถอยู่ในซัปพลายเชนอัญมณีและเครื่องประดับของโลกได้ และจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างยั่งยืน

         สำหรับ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในปี 2567 ได้ตั้งเป้าหมายเติบไม่ต่ำกว่า 5-10% จากปี 2566 ที่ทำได้มูลค่า 14,636 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2567 ทำได้แล้วมูลค่า 4,115.13 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.28% โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วน 5.80% ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย แต่หากหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 2,513.73 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 13.36%

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!