WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ถกออสเตรีย

ไทยถกออสเตรีย เดินหน้าร่วมมือท่องเที่ยวสุขภาพ จัดการน้ำ เศรษฐกิจ BCG

พาณิชย์ ประชุมคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-ออสเตรีย ครั้งที่ 1 เดินหน้าสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว และขยายความร่วมมือสาขาอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริหารจัดการน้ำ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และหนุนการเจรจา FTA ไทย-อียู เผยยังได้นำเสนอข้อมูลการค้า การลงทุน ให้กับผู้ประกอบการออสเตรีย ที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทย

         น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ (Joint Working Group on Trade and Economic Co-operation) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย ครั้งที่ 1 ร่วมกับนายฟลอเรียน ฟราวเชอร์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ นวัตกรรม และนโยบายระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว อาทิ เมืองอัจฉริยะ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ และการรถไฟ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และมีความสนใจร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและน้ำพุร้อน การบริหารจัดการน้ำและของเสีย และการขับเคลี่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) อีกทั้งสนับสนุนการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

     ทั้งนี้ ฝ่ายออสเตรียได้แจ้งความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการจราจร ส่วนไทยได้เสนอสาขาความร่วมมือเพิ่มเติม อาทิ เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสิ่งทอ และอัญมณีและเครื่องประดับ

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมหารือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการของออสเตรีย 50 ราย โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของแต่ละหน่วยงาน

รวมทั้งโอกาสและประโยชน์ต่อธุรกิจออสเตรียในการเป็นพันธมิตรทางการค้าและการเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งผู้ประกอบการออสเตรียได้แจ้งความสนใจที่จะดำเนินธุรกิจกับไทยในสาขาต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีในโครงสร้างพื้นฐาน เคมีภัณฑ์ และการพัฒนาซอฟแวร์ เป็นต้น

สำหรับ ไทยและออสเตรียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย เมื่อเดือน พ.ย.2565 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและวิชาการ ให้แน่นแฟ้นขึ้น      

         ทั้งนี้ ออสเตรียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 56 ของไทยในโลก และเป็นอันดับที่ 12 ในสหภาพยุโรป โดยในปี 2566 การค้าระหว่างไทยและออสเตรีย มีมูลค่า 682.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปออสเตรีย มูลค่า 218.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากออสเตรีย มูลค่า 464.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษา อัญมณีและเครื่องประดับ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องเพชรพลอย

​ไทยถกออสเตรีย เดินหน้าร่วมมือท่องเที่ยวสุขภาพ จัดการน้ำ เศรษฐกิจ BCG ข่าว10 พ.ค. 2567136 เข้าดู พาณิชย์ ประชุมคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-ออสเตรีย ครั้งที่ 1 เดินหน้าสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว และขยายความร่วมมือสาขาอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริหารจัดการน้ำ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และหนุนการเจรจา FTA ไทย-อียู เผยยังได้นำเสนอข้อมูลการค้า การลงทุน ให้กับผู้ประกอบการออสเตรีย ที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทย น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ (Joint Working Group on Trade and Economic Co-operation) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย ครั้งที่ 1 ร่วมกับนายฟลอเรียน ฟราวเชอร์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ นวัตกรรม และนโยบายระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว อาทิ เมืองอัจฉริยะ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ และการรถไฟ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และมีความสนใจร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและน้ำพุร้อน การบริหารจัดการน้ำและของเสีย และการขับเคลี่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) อีกทั้งสนับสนุนการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งนี้ ฝ่ายออสเตรียได้แจ้งความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการจราจร ส่วนไทยได้เสนอสาขาความร่วมมือเพิ่มเติม อาทิ เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสิ่งทอ และอัญมณีและเครื่องประดับ ขณะเดียวกัน ได้ร่วมหารือกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการของออสเตรีย 50 ราย โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการค้าและการลงทุนของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งโอกาสและประโยชน์ต่อธุรกิจออสเตรียในการเป็นพันธมิตรทางการค้าและการเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งผู้ประกอบการออสเตรียได้แจ้งความสนใจที่จะดำเนินธุรกิจกับไทยในสาขาต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีในโครงสร้างพื้นฐาน เคมีภัณฑ์ และการพัฒนาซอฟแวร์ เป็นต้น สำหรับ ไทยและออสเตรียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย เมื่อเดือน พ.ย.2565 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและวิชาการ ให้แน่นแฟ้นขึ้น ทั้งนี้ ออสเตรียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 56 ของไทยในโลก และเป็นอันดับที่ 12 ในสหภาพยุโรป โดยในปี 2566 การค้าระหว่างไทยและออสเตรีย มีมูลค่า 682.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปออสเตรีย มูลค่า 218.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากออสเตรีย มูลค่า 464.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษา อัญมณีและเครื่องประดับ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องเพชรพลอย

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!