WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

มอบนโยบาย

สุชาติ มอบนโยบายงกรมเจรจาฯง เดินหน้าปิดดีล FTA เร่งตั้งกองทุนดูแลผู้กระทบ

      สุชาติ มอบนโยบายการทำงาน งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศง เดินหน้าเจรจา FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ขอเร่งสรุปไทย-เอฟตา ไทย-อียู อาเซียน-แคนาดา ตามเป้า เดินหน้า 2 กรอบใหม่ ไทย-เกาหลีใต้ ไทย-ภูฏาน และตั้งกองทุน FTA ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

        นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการทำงานให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ว่า ได้ขอให้เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับคู่เจรจา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทย เพราะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการเจรจา FTA เพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยในตลาดโลก

โดยจะต้องเร่งรัดหาข้อสรุป FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา อาทิ ไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และอาเซียน-แคนาดา ให้สำเร็จโดยเร็ว และเดินหน้าการเจรจา FTA ที่เพิ่งเปิดใหม่ 2 ฉบับ คือ ไทย-เกาหลีใต้ และไทย-ภูฏาน รวมถึงการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

“มั่นใจว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ประกอบไปด้วยข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นมืออาชีพในการเจรจา สามารถเดินหน้าการเจรจา FTA กรอบต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลได้อยู่แล้ว โดยผมพร้อมที่จะช่วยเหลือในส่วนที่ขาด อย่างเรื่องงบประมาณ หรือความร่วมมือระหว่างกระทรวง หากติดขัด ก็ให้แจ้งมา จะได้นำเสนอขอนโยบายจากนายภูมิธรรม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การเจรจา FTA เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศสำเร็จตามเป้าหมาย”นายสุชาติกล่าว

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้รายงานผลการจัดทำ FTA ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน มี FTA จำนวน 15 ฉบับ กับ 19 ประเทศคู่ค้า โด FTA ไทย-ศรีลังกา เป็นฉบับล่าสุด และกำลังเร่งหาข้อสรุปการเจรจา ได้แก่ ไทย-เอฟตา ไทย-อียู อาเซียน-แคนาดา ซึ่งจะเร่งดำเนินการตามนโยบายให้สำเร็จโดยเร็ว ส่วนไทย-เกาหลีใต้ และไทย-ภูฏาน เพิ่งเริ่มต้นการเจรจา แต่ก็จะเร่งรัดการเจรจาให้สำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ยังมีแผนใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการค้า เพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาทิ มาเลเซีย จีน และสหราชอาณาจักร การเข้าร่วมประชุมเวทีเจรจาระหว่างประเทศ อาทิ APEC และ WTO การผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้า ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ

การผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะเร่งส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTN e-services) เพื่อให้บริการต่อผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!