WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ปรษณีย์ไทย

พาณิชย์ จับมือ'ไปรษณีย์ไทย' ช่วยผู้ประกอบการชุมชนด้านการส่งสินค้า-ขายออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือไปรษณีย์ไทย ช่วยผู้ประกอบการชุมชน เผยจะช่วยเข้ามารับสินค้า สนับสนุนกล่องฟรีหรือราคาพิเศษ ลดค่าขนส่งราคาพิเศษ และช่วยนำสินค้าขายออนไลน์ผ่าน ThailandPostMart พร้อมชวนเปิดบูธให้บริการรับส่งสินค้าในงาน มหกรรมรวมพลัง SME ไทย 19-23 มิ.ย.นี้ อำนวยความสะดวกประชาชนที่ซื้อสินค้าในงาน ส่วนผู้ประกอบการ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาการนำสินค้าขายบนแพลตฟอร์มได้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมร่วมกับนายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร

โดยได้หารือถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนด้านการขนส่งสินค้าและค้าขายออนไลน์ และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของกรมกับระบบ Digital Post ID ของไปรษณีย์ไทย เพื่อยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะนำร่องช่วยผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ เช่น ผู้ประกอบการกลุ่ม Digital Village และกลุ่ม DBD Smart Local ที่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ทั้งการเข้ามารับสินค้า ณ สถานประกอบการ การช่วยลดต้นทุนในการบรรจุหีบห่อ และค่าจัดส่งสินค้าในราคาที่ถูกลง เช่น ให้การสนับสนุนกล่องพัสดุฟรีหรือราคาพิเศษแก่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งส่วนลดค่าขนส่งในราคาพิเศษทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน จะร่วมกันผลักดันให้ผู้ประกอบการชุมชนและเอสเอ็มอี นำสินค้าเข้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ThailandPostMart โดยขอให้ไปรษณีย์ไทยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

และช่วยกระจายสินค้าให้ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้ 2 หน่วยงานเตรียมจัดทำความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพต่อไป

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของกรมกับระบบของไปรษณีย์ไทย เช่น การเชื่อมโยงระบบ DBD Biz Regist ซึ่งเป็นระบบจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมกับการปักหมุดสถานที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมผ่านระบบ Digital Post ID เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล

และเชื่อมโยงกับระบบ DBD DataWarehouse+ ซึ่งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจของกรม เพื่อให้คู่ค้าทางธุรกิจสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานของคู่ค้าได้อย่างแม่นยำ และยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น

นอกจากนี้ กรมยังได้เชิญไปรษณีย์ไทย ร่วมออกงาน ‘มหกรรมรวมพลัง SME ไทย : THAILAND SME Synergy Expo 2024’ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5-6 ชั้น LG โดยไปรษณีย์ไทยจะร่วมออกบูธให้บริการรับส่งสินค้าแก่ประชาชนที่ซื้อสินค้าภายในงาน

เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานในการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ต้องหิ้วของกลับบ้านเอง และจะจัดส่งสินค้าให้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับพื้นที่อื่นๆ จะรีบจัดส่งให้อย่างรวดเร็วที่สุดตามมาตรฐานการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย

สำหรับ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดการนำสินค้าเข้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ThailandPostMart นอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ที่ผู้ประกอบการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการช่วยขยายตลาด ขยายกลุ่มลูกค้า และเปิดการมองเห็นสินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น

โดยมีแอดมินของไปรษณีย์ไทยช่วยบริหารจัดการระบบให้แบบครบวงจร ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง ThailandPostMart มากขึ้น

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!