WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

แจงข่าวกาแฟ

พาณิชย์ ชี้แจงข่าวกาแฟ ยันผู้ผลิตปรับส่วนลดการค้า ไม่ได้ปรับขึ้นราคาจำหน่าย

กรมการค้าภายในเผยผู้ผลิตให้ความร่วมมือ ไม่ปรับขึ้นราคาจำหน่ายกาแฟ แม้ต้นทุนเมล็ดกาแฟ ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะภัยแล้ง แต่มีการปรับส่วนลดการค้าลง เพื่อบริหารต้นทุน ส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งยังจัดโปรโมชันลดราคาอย่างต่อเนื่อง

    นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวกาแฟจะปรับขึ้นราคา ว่า กรมได้ประสานหารือกับผู้ประกอบการผู้ผลิตกาแฟแล้ว ได้รับคำยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่าย แต่มีการปรับส่วนลดการค้าลงเพื่อบริหารจัดการต้นทุนการผลิตทำให้ราคากาแฟที่จำหน่ายยังคงราคาเดิม ถึงแม้ว่าเมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักจะมีราคาสูงขึ้นมากก็ตาม เนื่องจากปริมาณเมล็ดกาแฟในแหล่งผลิตสำคัญมีปริมาณลดลงจากภาวะภัยแล้ง

ทั้งนี้ จากการสำรวจสถานการณ์การจำหน่ายกาแฟในห้างค้าปลีกค้าส่ง พบว่า ราคายังเป็นปกติ และทางห้างยังมีการจัดรายการโปรโมชันส่งเสริมการขายลดราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม กรมจะติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด กรณีมีการปรับราคาจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากจนเกินไป

และหากตรวจพบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายจะมีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!