WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

ทางอากาศ-การบิน

Display # 
Title Author Hits
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 Written by admin 1513
ศักดิ์สยาม ตรวจความพร้อมการให้บริการและการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ตามการปรับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศไทย Written by admin 12758
อนุทิน-ศักดิ์สยาม เปิดท่าอากาศยานเบตง ให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการ Written by admin 24010
AOT แจงแก้ไขสัญญาให้สิทธิฯดำเนินการได้ โดยสุจริต โดยอำนาจ วิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสีย รักษารายได้เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารธุรกิจ Written by admin 25779
7 สายการบิน วอนรัฐต่อลมหายใจ เร่งเคาะซอฟต์โลน 5 พันล้าน ช่วยการจ้างงานพนักงานไม่ต้องลอยแพ Written by admin 30566
คมนาคมหารือแนวทางการบูรณาการและการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ กระทรวงคมนาคม Written by admin 13247

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!