WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5930 EDF

มูลนิธิ EDF ชวนมอบอนาคตเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ 3,770 คน ภายใน 30 มิถุนายน ศกนี้

          รอยยิ้ม เสียงหัวเราะของนักเรียนและครูช่วงเวลาเมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ต่างเปี่ยมล้นด้วยความสุข นักเรียนได้พบปะเพื่อนๆ ได้เรียนหนังสือในชั้นเรียนใหม่ หรือโรงเรียนใหม่ แต่ทว่ายังมีนักเรียนที่ยากไร้จำนวนอีกไม่น้อยที่แม้จะได้ไปโรงเรียนแต่ก็อาจจะมีความกังวลว่าช่วงเวลาความสุขในการเรียนหนังสือและอนาคตของตนเองจะสะดุดลงเมื่อไหร่ เนื่องจากความไม่แน่นอนจากความขัดสนของครอบครัว

          มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมมอบโอกาสแห่งอนาคตให้นักเรียนที่ยากไร้จากภาคต่างๆ ทั่วประเทศอีก 3,770 คน ที่ยังคงรอความหวังจากทุนการศึกษาที่ทุกท่านจะมอบให้ เพื่อช่วยเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับชีวิตนักเรียนคนหนึ่งให้มีอนาคตที่สดใส ซึ่งจะปิดรับบริจาคสำหรับปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ 

          แม้ว่าจะเกิดมาเป็นเด็กพิการจากปัญหาขาและเท้าคดงอผิดรูปที่ทำให้เด็กหญิงวรรวิสา หรือใบเตย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย) จังหวัดนครพนม ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกเหมือนเด็กปรกติทั่วไป แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจอยากมีอนาคตที่สดใสด้วยการตั้งใจเรียนหนังสือ ใบเตยเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ยังรอโอกาสรับมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี โดยทุกวันใบเตยและน้องชายซึ่งอาศัยอยู่กับยายที่ทำงานเป็นแม่ครัวที่วัดและทำข้าวจี่ขาย และแม่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่แน่นอน จะตื่นตั้งแต่ 04.00 น. ช่วยยายเตรียมข้าวจี่เพื่อนำไปขายที่บริเวณหน้าโรงเรียนในตอนเช้าโดยมีรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัวเฉลี่ยวันละ 100 บาท และที่โรงเรียนใบเตยชอบเรียนวิชาศิลปะเป็นพิเศษเพราะชอบวาดรูปโดยเฉพาะภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นในแต่ละวัน รวมทั้งมีความฝันว่าเมื่อโตขึ้นอยากเป็นเจ้าของกิจการ เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าของตนเองเพราะคิดว่าสามารถทำงานอยู่ที่บ้านและช่วยเหลือครอบครัวได้ 

          นายกรวิชญ์ หรือกร นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ เล่าว่า “ครอบครัวผมประกอบด้วย ปู่ ย่า พ่อ น้องสาวและผม รายได้หลักของที่บ้านมาจากปู่และย่าที่รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าในหมู่บ้าน และรายได้จากเบี้ยยังชีพของปู่อีกเดือนละ 600 บาท รวมทั้งทำนาปลูกข้าวเพื่อไว้กิน ขณะที่พ่อของผมไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ส่วนแม่ก็หย่าร้างกับพ่อไปมีครอบครัวใหม่และขาดการติดต่อกัน ทุกวันผมและน้องสาวจะช่วยกันทำงานบ้านทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อแบ่งเบาภาระของปู่ย่าและพ่อ รวมทั้งตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นเด็กดี ผมอยากเรียนสายวิชาชีพเพื่อจะได้มีอาชีพสามารถหางานทำได้ สามารถเลี้ยงดูปู่ย่า พ่อและน้องสาวได้ ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้อย่างพวกเรา ผมซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนที่รอโอกาสรอรับทุนการศึกษาขอสัญญาว่าเมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะใช้ทุนการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการศึกษา และจะเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับ”

          องค์กรหรือผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 หรือธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หรือแอปพลิเคชันทุกธนาคาร จากนั้นส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปการโอนเงินพร้อมรายละเอียดเพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาคไปที่อีเมล public@edfthai.org โทรสาร 02-940-5266 หรือ LINE @edfthai นอกจากนั้นยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation กรมสรรพากร หรือบริจาคออนไลน์ที่ www.edfthai.org รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.30 น.) สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

          ในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาจากนักเรียนที่ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 9,753 คน จากสถาบันการศึกษากว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ มาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิสามารถจัดสรรทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5,016 ทุน ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 471 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 294 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 187 ทุน และทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 15 ทุน รวมทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ไปได้แล้ว 5,983 ทุน

          อนึ่งมูลนิธิ EDF เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2530 และเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่สนใจ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง มีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

 

 

A5930

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!