WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5272 Mahidol MIT

ม.มหิดลเตรียมร่วมกับ MIT และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัด Hackathon เพื่อผู้สูงวัยครั้งแรก

           ผ่านพ้นไปแล้วกับพิธีเปิด “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” ถนนสี่วาพาสวัสดิ์ - เอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ที่พร้อมให้บริการ “ผู้ป่วยนอก” ก่อนจะเปิดให้บริการ “ผู้ป่วยใน” ให้การดูแลระยะกลาง หรือเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงวัยในช่วงกลางปี

 

5272 Mahidol ศดรนพ ยงยุทธ

 

           ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า แม้การให้บริการสุขภาพเพื่อปวงชนชาวไทยทุกคนได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขของชาติโดยเท่าเทียมกัน คือความมุ่งหมายสูงสุดตามปณิธาน “โรงพยาบาลของแผ่นดิน” ของศิริราช

           แต่ในความเป็นส่วนหนึ่งของ “มหาวิทยาลัยมหิดล” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังคงทำหน้าที่ พัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชน ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยงานวิจัย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีศึกษาอย่างกว้างขวางตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

           จนได้พัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวเช่นปัจจุบัน นอกจากพบว่าผู้สูงวัยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพมากที่สุด

           นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมตซาชูเซตส์ (MIT) และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ สู่การริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย ผ่านการระดมสมองในลักษณะของ “Hackathon" เพื่อการแข่งขันประลองแนวคิดที่ท้าทาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมให้ติดตามเดือนตุลาคม 2567 นี้

           และเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นต่อไปในระยะยาว จำเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีมารองรับในการบริหารจัดการ โดยนับเป็นปัจจัยสำคัญที่คุ้มค่าอย่างยิ่งต่อการลงทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลศิริราชขึ้นใหม่ทั้งระบบ ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถใช้งานได้ต่อไปอีกถึง 10 ปี

           นอกจากนี้ ด้วยแอปพลิเคชัน “Siriraj Connect” ที่พร้อมทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงทุกบริการของโรงพยาบาลศิริราชได้เพียงปลายนิ้วผ่านสมาร์ตโฟน ต่อไปจะได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากบริการนัดหมาย - แจ้งเตือนนัดหมาย และบริการโอนชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านแอปได้อย่างครบวงจรแล้ว 

           ก้าวต่อไปจะได้มีการพัฒนา “Siriraj Connect” ให้รองรับบริการรับ - ส่งข้อมูลผู้ป่วย ผลทางห้องปฏิบัติการ และสิ่งส่งตรวจ เพื่อขยายขอบเขตการบริการให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงโอกาส และทางเลือกในการรักษาได้มากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่ www.si.mahidol.ac.th

           ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

 

 

5272

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!