WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนกับมูลนิธิ EDF

          เกือบ 1 เดือนแล้วที่โรงเรียนทั่วประเทศเปิดเรียนภาคการศึกษาใหม่ 2567 และมูลนิธิ EDF มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้เริ่มประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากลุ่มแรก 7,258 คน จากนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคนและผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 9,658 คน ในปีการศึกษานี้ อย่างไรก็ตามจากสถิติตัวเลขเมื่อ 1 มิถุนายน 2567 ปรากฏว่ายังคงมีนักเรียนอีก 2,400 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ที่ยังคงรอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และกำลังตกอยู่ภาวะความเสี่ยงที่อาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะสภาวะความยากจนของครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องการรับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนภายใน 30 มิถุนายน ศกนี้ เพื่อให้พวกเขาได้มีจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและกำหนดอนาคตได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง

 

6237 EDF Panita

          นางสาวประณิตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่น คือ 1 ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 273 คนที่กำลังรอรับทุนการศึกษา ที่มีความใฝฝันอยากเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในคณะแพทยศาสตร์ เล่าว่า “ที่บ้านครอบครัวของเราจะช่วยกันทำงานเผาถ่าน และเก็บของเก่า เช่น ขวดพลาสติกและกล่องกระดาษ และนำไปขาย เพื่อให้มีรายได้และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้าน หลังจากที่ว่างจากฤดูทำนา หลังจากกลับจากโรงเรียน หนูกับน้องจะไปช่วยพ่อและแม่เก็บของเก่าตามหมู่บ้าน เพื่อนำมาคัดแยกและนำไปขาย หนูอยากเรียนให้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจะได้มีโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หนูอยากเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ และประกอบอาชีพแพทย์ หนูอยากดูแลรักษาพ่อแม่ในยามที่ท่านป่วย และผู้คนที่เจ็บป่วยและทุกข์ทรมานจากอาการของโรคต่างๆ ค่ะ” 

 

6237 EDF Premruethai

 

          เด็กหญิงเปรมฤทัย ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 1 ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั้งหมด 1,858 คน ที่ยังรอคอยด้วยความหวังว่าจะได้รับทุนการศึกษา เล่าว่า “หนูอยากเรียนจบไวๆ จะได้หางานทำ และช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ พ่อของหนูเป็นเกษตรกร ส่วนแม่ทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาด ท่านทั้งสองทำงานหนักเพื่อให้หนูได้เรียนหนังสือและกินอิ่ม หนูมีความฝันอยากเป็นครูเพราะจะได้สอนหนังสือให้เด็กๆ ได้มีความรู้ อีกทั้งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง รวมทั้งหนูอยากเป็นยูทูปเบอร์ด้วยเพราะเป็นงานที่ได้ใช้ความคิดความสร้างสรรค์และมีรายได้ดี ดังนั้นหนูจึงตัดสินใจสมัครขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ”

          มูลนิธิ EDF ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีได้มีส่วนร่วมส่งความปรารถนาดีด้วยการร่วมมอบโอกาสแห่งการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้โอกาสจากการศึกษาได้ก้าวข้ามอุปสรรคความยากจนของครอบครัวและสามารถกำหนดเป้าอนาคตได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงในอนาคต และวันหนึ่งอาจจะส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับนักเรียนที่ยากจนต่อไปเหมือนเช่นตนเองที่เคยได้รับโอกาสมาก่อนก็เป็นได้ 

          ผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนในปีการศึกษา 2567 ได้ภายใน 30 มิถุนายน 2567 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 และธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หรือร่วมบริจาคออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิ www.edfthai.org และสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) 

          สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่างๆ ดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธิได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

 

 

6237

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!