WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 

รพ.พานาซี พระราม 2 เปิด ‘ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ’ ชูกลยุทธ์ นำนวัตกรรมตรวจหามะเร็งก่อนจะเกิดโรค พร้อมเปิดตัว Oncothermia นวัตกรรมรักษามะเร็งสุดล้ำจากเยอรมัน

 

9544 Panacee ศิริญา เทพเจริญ

คุณศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร

 

          “โรคมะเร็ง” โรคร้ายที่คนทั่วโลกต่างหวาดกลัว ตามรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคมะเร็งโลก ระบุว่า โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก และจากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยปี 2565 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเผย แต่ละปีไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือ ประมาณ 400 คนต่อวัน โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ / ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

          สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง มีทั้งปัจจัยภายในร่างกาย เช่น พันธุกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5-10 และปัจจัยภายนอกร่างกายประมาณ ร้อยละ 90-95 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง รวมไปถึงการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 

9544 Panacee นพ โอม สุดชุมแพ

นายแพทย์โอม สุดชุมแพ แพทย์ที่ปรึกษา รพ.พานาซี พระราม 2

 

          โอกาสนี้ โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 ได้จัดงานเปิดตัว ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ ขึ้นเพื่อพลิกโฉมในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งโดยเน้นหลักการรักษาแบบบูรณาการ พร้อมเปิดตัวเครื่องOncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน เทคโนโลยีใหม่จากประเทศเยอรมัน เพื่อนำนวัตกรรมสุดล้ำ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง จุดประกายความหวังให้แก่ผู้ป่วยขึ้นอีกครั้ง โดยมี นายแพทย์ภัทรพล คำมูลตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 นายแพทย์โอม สุดชุมแพ แพทย์ที่ปรึกษา รพ.พานาซี พระราม 2 และนายแพทย์ อัศวเดช แสนบัว แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ รพ.พานาซีพระราม 2 

 

9544 Panacee นพ ภัทรพล คำมุลตรี

 

          นายแพทย์ภัทรพล คำมุลตรี ผู้อำนวยการ รพ.พานาซี พระราม 2 ได้กล่าวถึงการเปิด รพ.พานาซี พระราม 2 เป็นศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ ในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งมีข้อจำกัดในการรักษาอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้ส่งผลต่อการรักษาประกอบกับการตรวจหามะเร็งยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ จึงทำให้กว่าเราจะตรวจพบมะเร็งมักจะพบเมื่ออยู่ในระยะท้ายๆ แล้ว ส่งผลให้ผลลัพธ์ในการรักษามะเร็งไม่ดีเท่าที่ควร ทางพานาซีเราได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ตั้งศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการขึ้นมา เพราะการรักษาของพานาซีเราใช้หลักการคือ ให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมการตรวจที่ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง โดยเราสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มมีความเสี่ยงจะเป็น หรือตั้งแต่ระยะที่ 0 ซึ่งทำให้เรารู้เท่าทันก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็ง เราตระหนักดีว่าการรักษาโรคมะเร็งอาจเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงในชีวิต ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการพานาซี พระราม 2 จะอยู่เคียงข้างผู้ป่วยและญาติ เพื่อดูแลช่วยเหลือในทุกขั้นตอนทั้งกายและใจ พร้อมการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบบูรณาการหลากหลายวิธี เช่น

          โอโซนบำบัด Ozone therapy

          ออกซิเจนบำบัด Hyperbaric Oxygen Therapy

          สารสกัดจากขมิ้นชัน Curcumin IV

          เรสเวอราทรอล Resveratrol IV

          วิตามินซีบำบัดและไมเยอร์ ค็อกเทล Megadose Vit C and Myer’s Cock tail IV

          รพ.พานาซี ดูแลอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้าน การที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเอาชนะโรคมะเร็งและกลับมามีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม นอกจากนี้เรายังได้นำนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อการรักษา นั่นก็คือเครื่อง Oncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน เราจะใช้ร่วมกับนวัตกรรมการดูแลด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด โดยใช้หลักบูรณาการร่วมกันในทุกๆ ปัจจัย เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด ซึ่ง รพ.พานาซีเรามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้ว และการ Combine อย่างเป็นระบบนี้ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ เป็นความหวัง เป็นทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็งให้กลับมามีอายุยืนยาวอีกครั้ง” นพ.ภัทรพล กล่าว

 

9544 Panacee นพ อัศวเดช แสนบัว

 

          นายแพทย์อัศวเดช แสนบัว แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.พานาซี พระราม 2 ได้กล่าวว่า “มะเร็งคือความผิดปกติของ DNA หรือพันธุกรรม ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติ ตัวเซลล์ที่ผิดปกติก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ไปเบียดเบียนอวัยวะอื่นๆ ถึงขั้นมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ โดยมะเร็งมีอยู่ 5 ระยะคือ

          ระยะที่ 0 เป็นระยะแรกของมะเร็ง การตรวจหาระยะนี้ ต้องมีการใช้ LAB ชนิดพิเศษในการตรวจ

          ระยะที่ 1 คือเริ่มเห็นก้อน สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

          ระยะที่ 2 ก้อนจะใหญ่ขึ้น เริ่มมีการลุกลามไปยังบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เคียง

          ระยะที่ 3 เริ่มมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงคือเริ่มมีการแพร่กระจาย

          ระยะที่ 4 มีการแพร่กระจายไปที่ตำแหน่งอื่นๆ

          ความโดดเด่นในการคัดกรองมะเร็งของพานาซี คือ เราสามารถตรวจคัดกรองหามะเร็งได้ตั้งแต่ระยะที่ 0 ใครที่คิดว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหรือเปล่า ทางพานาซีจะมีวิธีการตรวจดูจากพันธุกรรมของท่านว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าเป็นแล้ว หลักในการรักษาอยู่ 3 วิธี คือ 1.ผ่าตัด 2.ฉายรังสี 3.การใช้ยาเคมีบำบัด และการรักษามะเร็งในระยะสุดท้ายส่วนมากคนไข้มักจะทนต่อการรักษาแบบปกติไม่ไหว ให้ยาเคมีไม่ได้ ฉายรังสีก็ไม่ไหว สำหรับพานาซีเราก็จะมีการรักษาที่จะมาร่วมกับการรักษาเหล่านี้ นั่นคือการรักษาด้วย เครื่อง Oncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน 

          Oncothermia คือ การรักษามะเร็งชนิดหนึ่ง โดยใช้คลื่นความร้อนที่ตรงจุด แต่ไม่ทำผลเสียต่อเซลล์ปกติของร่างกาย หลักการทำงานของเครื่องคือ เครื่องจะค้นหามะเร็งโดยหลักการเดียวกันกับการตรวจ PET scan ที่ว่าเซลล์มะเร็งมีความต้องการใช้น้ำตาลเพื่อเป็นพลังงานจำนวนมาก เครื่องจะส่งจะส่งคลื่นที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ไปยังเซลล์เพื่อค้นหาตำแหน่งมะเร็ง และเนื่องจากเซลล์มะเร็งจะอยู่แบบเป็นเอกเทศน์ คือไม่มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ เมื่อเซลล์มะเร็งได้รับพลังงาน เซลล์มะเร็งจะมีการกักเก็บพลังงานเอาไว้ จนทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งไม่สามารถทนได้มีการแตกตัวเกิดขึ้น เป็น Apoptosis หรือ program cell death คือการตายของเซลล์ที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ในขณะที่เซลล์ปกติของร่างกายจะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ เมื่อคลื่นที่จำเพาะนี้ผ่านมาจะเกิดการส่งผ่านคลื่นไปไม่มีผลต่อเซลล์ปกติของร่างกาย

 

9544 Panacee 02

 

          ในด้านของเซลล์มะเร็ง หลังจากเกิด Apoptosis จะมีการกระตุ้นให้ตัวเม็ดเลือดขาวของเรา มากินตัว Apoptosis นั้น และจะมีการจดจำว่า เซลล์เหล่านี้เป็นเซลล์มะเร็ง จะมีการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวเพื่อไปกินเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ กล่าวคือผลจากการทำงานของเครื่อง Oncothermia จะส่งผลต่อเซลล์มะเร็ง 2 อย่างคือ 1 เกิดการตายของเซลล์มะเร็งที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบ 2 กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้หันมาทำลายมะเร็ง โดยการรักษาด้วยOncothermia ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวดใดๆ เลย และมีผลข้างเคียงน้อยมาก ที่สำคัญสามารถรักษามะเร็งที่เป็นก้อน ได้ตั้งแต่ศีรษะ จนถึงปลายเท้า ได้ในทุกส่วนของร่างกาย 

          นอกจากนี้การรักษาด้วย Oncothermia ยังทำให้เปอร์เซ็นต์ตอบสนองต่อการรักษาหลักทั้ง 3 วิธี เพิ่มสูงมากขึ้น คือ 

          - Oncothermia คู่กับการผ่าตัด จะลดความเจ็บปวดทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง ลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดได้ หรือ ถ้าเราทำการผ่าตัดเสร็จแล้ว Oncothermia สามารถที่จะไปค้นหามะเร็งที่อาจจะหลงเหลืออยู่ และก็จะมีการกินตัวเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือเหล่านั้น 

          - Oncothermia คู่กับยาเคมีบำบัด จะช่วยทำให้เซลล์มะเร็งโดนกำจัดมากขึ้น ลดผลข้างเคียงของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 

          - Oncothermia คู่กับการใช้รังสีรักษา จะสามารถทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากการที่ Oncothermia ไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง และรังสีรักษาจะไปทำลายดีเอนเอของเซลล์มะเร็ง ถ้าหากใช้สองอย่างร่วมกัน จะทำให้ก้อนมะเร็งไม่สามารถที่จะอยู่ได้ 

 

9544 Panacee 01

 

          โดยศูนย์แพทย์มะเร็งบูรณาการพานาซี ยังเปิดแผนการรักษาของ Oncothermia ที่รักษาควบคู่ไปกับการให้ NK Cell (Natural Killer Cell) เพื่อเป็นคู่หูนักฆ่า (มะเร็ง) เป็นการจับคู่ในการรักษา Oncothermia ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งมีการแตกตัว และตัวเซลล์นักฆ่าก็จะไปฆ่าเซลล์มะเร็ง จะเป็นการเสริมกันและกัน สองตัวนี้เราจะนำมาใช้ในการรักษามะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย พานาซี พระราม 2 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการให้บริการ มะเร็งแบบบูรณาการ ใช้หลักป้องกันก่อนเกิด การตรวจคัดกรองวินิจฉัยภาวะเสี่ยงเป็นมะเร็งเพื่อการรักษาได้ทันท่วงที และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะที่ต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่าง กับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุที่ยืนยาวขึ้น” นายแพทย์ อัศวเดช กล่าว

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.panacee.com และ www.panaceehospital.com

 

 

A9544

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!