WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

8795 CP CPF

ซีพี-ซีพีเอฟ เปิดบ้านรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

          นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ – สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร และผู้บริหารในเครือซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ กังเฟิง จาง (Prof. Gangfeng ZHANG) พร้อมกับคณะนักศึกษาปริญญาโทจากคณะการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 อันดับแรก ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการเครือซีพี พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค

          เครือซีพี ได้โชว์ ศูนย์แสดงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนซีพี (CP Innovation for Sustainability Center) นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาองค์กรเติบโตยั่งยืนควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Seeding for a Better Tomorrow (ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน) เป็นบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังเยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยอีกด้วย

          ในโอกาสนี้ นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการขยายการลงทุนของเครือซีพี ในต่างประเทศ ซึ่งเริ่มต้นจากการนำประสบการณ์และความสำเร็จของการทำธุรกิจในประเทศไทยไปต่อยอดและปรับใช้กับการลงทุนและดำเนินงานใน 23 ประเทศทั่วโลก พร้อมย้ำว่าการวิเคราะห์ทั้งก่อนและหลังการลงทุนในแต่ละประเทศเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งวิสัยทัศน์ขององค์กรมุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ดำริของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ คือ การเข้าไปสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เครือซีพีเข้าไปดำเนินธุรกิจ ต่อมาคือประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศนั้นๆ และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงาน

          ด้าน นายทศพร เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ Global Supply Chain ซีพีเอฟ ได้ร่วมนำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปอาหารแบบครบวงจร ทั้ง Smart Feed - Smart Farm - Smart Food และการระบบ IoT ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

          นอกจากนี้ ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ที่มีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ในระดับภูมิภาค

 

 

A8795

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!