WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

8930 ADVICE

แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา (สอศ.) ปั้นทักษะคนอาชีวฯไทย ผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมไอที

          ADVICE หรือ บมจ. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท ผุดไอเดีย จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จรดปากกาในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระหว่าง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เร่งเสริมทัพอัพสกิลกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ฝึกทักษะดิจิทัลอาชีวะไทยสร้างแต้มต่อในตลาดไอที รองรับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการด้านไอทีให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 

          นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท กล่าวถึงความร่วมมือพัฒนาทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษาว่า ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดโอกาสให้ ADVICE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และจุดประกายทักษะทางด้านวิชาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษาผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เรามีเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะ ประสิทธิภาพ และความพร้อมของบุคลากรด้านอาชีวศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวบุคลากรเอง รวมถึงสังคมในภาพรวมด้วยเช่นกัน 

          “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ทางแอดไวซ์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งไว้ สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษา สามารถเข้าไปฝึกทักษะ ต่อยอดไปจนการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทฯได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่มอบโอกาสที่ดีให้ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคต” นายณัฎฐ์ กล่าว 

          ด้าน เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท มีศักยภาพการเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกสินค้าไอที และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร เป็นจุดแข็งที่ทำให้ ADVICE เป็นโรงเรียนนอกตำราอีกแห่ง ที่จะทำหน้าที่ฝึกสอน และฝึกประสบการณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นแหล่งสร้างประสบการณ์ วิชาชีพ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการในอนาคต 

          ท้ายสุดนี้ นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณทาง ADVICE ที่ได้นำเอาความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีมาช่วยประยุกต์ให้เข้ากับการพัฒนาบุคลากร เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคนให้เข้าไปสู่หน่วยงานที่จะต้องเอาไปใช้งานได้จริง ซึ่งตรงนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ทีมงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความคิดที่ก้าวไกล ตั้งใจที่จะพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดีขึ้น 

 

 

A8930

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!