WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

81033 BMA True Safe Internet

สร้างพลเมืองดิจิทัล รู้เท่าทัน ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ทรู คอร์ป ผนึก กทม. เดินหน้าโครงการ ‘BMA x True Safe Internet’

          ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ ท่องโลกออนไลน์แต่ไม่หลงทาง...กรุงเทพมหานคร โดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จับมือ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อโครงการ “BMA x True Safe Internet” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เดินหน้าภารกิจสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลงพื้นที่จัดหลักสูตรอบรมแก่บุคลากรครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 50 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและคนในแวดวงการศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัยจากการคุกคามล่อลวงในรูปแบบต่างๆ โดยโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ True Cyber Care ที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่การผสานศักยภาพของทั้งทรูและดีแทค ในการก้าวเป็นเทเลคอม-เทคคอมปานี ที่ต้องการยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ร่วมขับเคลื่อนสังคมแห่งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และบริการโทรคมนาคมอย่างปลอดภัย พร้อมป้องกันและเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ เพื่อไม่ให้เยาวชนและคนในสังคมตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ อันสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนองค์กรในการสร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน หรือ Digital Inclusion โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

          ทั้งนี้ โครงการ “BMA x True Safe Internet” ปีที่ 2 นี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

          School Tour ลงพื้นที่จัดอบรมสำหรับนักเรียน ในหัวข้อ “การล่อลวงเด็กในโลกออนไลน์” สร้างความตระหนักและเกราะป้องกันไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในโลกออนไลน์ ซึ่งจะมีการเสริมด้วยหลักสูตร “รู้ทันโลกออนไลน์” จากทรูปลูกปัญญาเข้ามาด้วย

          ● การอบรมสำหรับครู “พอกันที กรูมมิ่ง” ให้ครูมีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างเครื่องมือสื่อสารกับเด็ก เพื่อช่วยสอดส่องดูแลให้เด็กรู้จักระวังภัยและป้องกันตัวเองจากการกรูมมิ่งในโลกออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของภัยร้ายในรูปแบบต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเหยื่อทั้งทางร่างกายและจิตใจในระยะยาว ด้วยเชื่อว่าครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะดูแลและป้องกันเด็กจากภัยร้ายในโลกออนไลน์ได้

          ● การจัดการแข่งขันโต้วาที Battle for Better ให้กลุ่มนักเรียน ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่องการหยุดยั้ง Cyberbullying ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยจะเพิ่มเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นด้วยประเด็นด้านจริยธรรมเทคโนโลยีและการสิทธิเสรีภาพอีกด้วย

 

 

A81033

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!