WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9960 AIS

AIS พร้อมรับมือพายุดีเปรสชัน ผนึกกำลังทีมวิศวกร 5 ภูมิภาค ดูแลเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านอย่างเต็มที่

          AIS เตรียมความพร้อมเครือข่ายทั้งโทรศัพท์มือถือและเน็ตบ้านรับมือพายุเต็มที่ หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนว่าจะมีพายุดีเปรสชัน เคลื่อนขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ในระหว่างวันนี้ – 29 กันยายน 2566 ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ 

          เอไอเอส จึงยกระดับความพร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารทั้งมือถือและเน็ตบ้านอย่างเต็มที่ จัดทีมวิศวกรประสานพลังทั้ง 5 ภูมิภาค ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมรับมือ รักษาเครือข่ายสื่อสารให้พร้อมบริการลูกค้า และ ประชาชนอย่างดีที่สุด อาทิ 

          ● จัดตั้ง War room พร้อมทีมงานวิศวกรจาก 5 ภูมิภาค เฝ้าระวังสถานการณ์เครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง 

          ● เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณชุมสาย สถานีฐานในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ ด้วยการ Monitor ตัวเลขระดับน้ำที่ส่งผ่านจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ online ตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีการแจ้งเตือนระดับน้ำสูงผิดปกติ จนอาจส่งผลกระทบกับเครือข่ายบริเวณนั้น ทีมงานวิศวกรก็พร้อมจะบริหารจัดการสัญญาณ โดย Online จากส่วนกลางไปยังชุมสาย สถานีฐานในพื้นที่ใกล้เคียงให้มาช่วยรองรับ แบ่งเบาการใช้งานบางส่วนในพื้นที่ได้รับผลกระทบได้

          ● เตรียมความพร้อมรถสถานีฐานเคลื่อนที่และทีมวิศวกรในพื้นที่เสี่ยง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ก็จะพร้อมออกตั้งจุดบริการสัญญาณให้แก่ลูกค้าและประชาชน

          ● เตรียมอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟและน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมเข้าพื้นที่ได้อย่างทันต่อสถานการณ์

          ● ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พื้นที่ และส่วนราชการในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือ บริเวณพื้นที่อพยพของประชาชน

          ทั้งนี้ เอไอเอสจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่ออยู่เคียงข้าง ให้ลูกค้าและประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้บริการสื่อสารทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือและเน็ตบ้านได้อย่างไม่ติดขัด และก้าวผ่านสถานการณ์ภัยธรรมชาติได้อย่างดีที่สุด

 

 

A9960

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!