WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

10733 Social Online

วารสารศาสตร์ฯ มธ. ระดมสมองสื่อ จับมือร่วมป้องกันภัยโซเชี่ยลออนไลน์

          สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ ในวันศุกร์ที่ 3 พ..นี้ เพื่อระดมมุมมองสื่อมวลชน ร่วมกันป้องกันภัยโซเชี่ยลออนไลน์ และหนุนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านดิจิทัลให้กับวงการสื่อไทย สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

          นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เดินหน้าสู่การพัฒนาเกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก และพัฒนาการด้านเทคโนโลยี่เพื่อการสื่อสาร ซึ่งในด้านหนึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกด้านที่เป็นข้อพึงระวังอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการหลอกลวง ในการทุจริตของมิจฉาชีพ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

          ดังนั้น ในวาระครบรอบ 69 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางสมาคมวารสารศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนฯ จัดงานเสวนาหัวข้อ “โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00น. ถึง 16:00น. ห้อง JM 402 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อระดมมุมมองของสื่อมวลชนในการผนึกกำลังกันสร้างสรรค์การสื่อสารโซเชี่ยลออนไลน์ในเชิงบวก และสนับสนุนการสร้างบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชนโดยยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ

          สำหรับงานเสวนาครั้งนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ และประธานเปิดงาน โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์ฯ นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส TPBS และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายระวี ตะวันธรงค์ ที่ปรึกษาเพจส่องสื่อ และ The modernist และนายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว Today โดยมี นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

          สำหรับการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ QR Code ในรูป

 

 

A10733

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!