WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12779 SAMART 01

สามารถคอมเทค ให้บริการระบบแพทย์ทางไกล แก่รพ.สต.ในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้ร่วมลงนาม “บันทึกความร่วมมือ” เพื่อให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ภายใต้โครงการระบบแพทย์ทางไกล (Suphan Telemedicine Solution) นำร่องทดสอบระบบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง มุ่งหวังยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

          นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เปิดเผยว่า "การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ร่วมกับการออกให้บริการด้านสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน 

          สำหรับ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ จึงพร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยจะเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และติดตั้งระบบ Smart Health Platform ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำร่องติดตั้งเพื่อทดสอบระบบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม, รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง, รพ.สต.องค์พระ, รพ.สต.บ้านหัววัง และ รพ.สต.จระเข้สามพัน ซึ่งหลังจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะทำการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ และอาจมีการพิจารณาขยายการดำเนินงานระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine Solution) เพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด จำนวน 174 แห่งต่อไป ทั้งนี้โครงการระบบแพทย์ทางไกลดังกล่าว ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ที่มุ่งหวังมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการด้านดิจิทัลของคนในสังคมอีกด้วย” นางสาวโชติกากล่าวทิ้งท้าย

 

12779 SAMART 02

          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ (กลางซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้ร่วมลงนาม “บันทึกความร่วมมือ” เพื่อให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ภายใต้โครงการระบบแพทย์ทางไกล (Suphan Telemedicine Solution) เพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

12779

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!