WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1000

เอไอเอส เผยตัวเลขคนไทย โพสต์ โหลด แชร์ คืนข้ามปี 2567 พบยอดชมวีดีโอสั้นโตสูงกว่า 1,000%

เอไอเอส เปิดข้อมูลการใช้งานระบบสื่อสารช่วงเทศกาลปีใหม่ของลูกค้าและคนไทย ที่ปีนี้คึกคักเป็นพิเศษจากปริมาณการท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากคนไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ  โดยจากการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทำให้สามารถสื่อสาร อวยพร แชร์ความสุขได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ มีสถิติการใช้งานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

     บริเวณที่มีการใช้งาน Data สูงสุดเรียงตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2566 คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร), ท่าอากาศยานดอนเมือง, สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)

-         จังหวัดที่มีการใช้งาน Data ผ่านมือถือสูงสุดเรียงตามลำดับ คือ กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ โดยช่วงเวลาที่ใช้งานสูงสุดคือ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป

-         จังหวัดที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านสูงสุด เรียงตามลำดับ คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ชลบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยช่วงเวลาที่ใช้งานสูงสุดคือเวลา 21.45 น. เป็นต้นไป โดยหากเป็นสถิติในแต่ละภาค คือ กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง : นครปฐม, ภาคตะวันออก : ชลบุรี, ภาคเหนือ : เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา และ ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี

-         แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้งานสูงสุด เรียงตามลำดับคือ Facebook, YouTube, TikTok, IG, LINE, Facebook Messenger และ X โดย พบว่า TikTok เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่า 1,000%

-         อัตราการใช้บริการสื่อสารจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย โตมากกว่า 70%  ส่วนบริการข้ามแดนอัตโนมัติสำหรับคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โตมากกว่า 41%

ทั้งนี้ ทีมงานยังคงเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในจุดสำคัญๆ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในช่วงการเดินทางกลับเข้าสู่ช่วงเวลาทำงานปกติหลังเทศกาลปีใหม่ด้วยเช่นกัน

 

เกี่ยวกับ AIS

         บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจด้วยฐานลูกค้ารวมกว่า 49.1 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 44.4 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB Fibre3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 4.7 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล  ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ -  Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th  (ข้อมูล ณ กันยายน 2566)

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!