WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1046 TCC Tech

สำรวจวงการเทคโนโลยี ในปี 2567เส้นทางชันกับโอกาสปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอดและเติบโต

          ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ สิ่งต่างๆ รอบตัวถูกครอบงำจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง และเทคโนโลยี ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นไม่เพียงแต่เพื่อให้อยู่รอดแต่ยังต้องเติบโตขึ้นด้วย แต่การพิชิตเส้นทางแห่งโลกธุรกิจที่ทั้งสูงชันและซับซ้อนนี้ ยังคงมีโอกาสเสมอสำหรับผู้ที่พร้อมปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ และปฏิรูปเพื่อสร้างโอกาส โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่ออนาคตของธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ที่บรรดาผู้นำในวงการนำมาปรับใช้ว่าคืออะไร เราจะพาคุณไปสำรวจร่วมกัน

 

          กุญแจสู่ทางรอด

          วารสารบทความวิจัยชั้นนำระดับโลกทั้งจาก Forbes และ Gartner ต่างให้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า Digital Transformation หรือ การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลง ได้กลายเป็นหัวใจหลักสำหรับบรรดาธุรกิจเมื่อต้องเผชิญมรสุม รวมถึงต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ 

          สำหรับการสนทนากับกลุ่มผู้บริหารของ TCC Technology (TCCtech) ได้ให้มุมมองที่เป็นเสมือนกุญแจเสริมข้อสรุปดังกล่าวเช่นกัน ภายใต้ 3 คำที่จำง่าย ขึ้นต้นด้วย “C-D-E” ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการปรับตัวและเติบโตในปีข้างหน้านี้

          C: Comprehensive approach: บริการครอบคลุมต่อยอดสู่ความเป็นอัจฉริยะ

          จากเดิมที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก สู่บริการที่ครอบคลุมรอบด้านให้กับธุรกิจ เสมือนขุมพลังที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ เพื่อยกระดับการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ อีกทั้งในยุคนี้ การมุ่งสู่ “ความอัจฉริยะ” จะไม่ใช่ทางเลือกเท่านั้น แต่เป็นหนทางหนึ่งเพื่อความอยู่รอด

          D: Distributed model: โมเดลกระจายการดำเนินงาน

          หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการ คือ การปรับรูปแบบการดำเนินงานจากเดิมซึ่งเป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized) ไปเป็นรูปแบบการกระจาย (Distributed Operations) ซึ่งธุรกิจหลายภาคส่วนกำลังเริ่มเบนเข็มไปสู่การกระจายความสามารถเพื่อลดการพึ่งพาจากส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นจากการประสานกับผู้รู้และเชี่ยวชาญในภูมิภาคต่างๆ การให้คำปรึกษา รวมถึงกลยุทธ์การใช้ทีมงานต่างๆ ที่ประสานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

          E: Elements of Process Transformation: การปรับเป็นกระบวนการเฉพาะส่วน

          ภาคธุรกิจต่างๆ กำลังเปลี่ยนรูปแบบงานบริการจากการนำเสนอแนวทางเพียงแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะกับลูกค้าทุกคน โดยหันมาใช้โมเดลของการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการเฉพาะส่วนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการบางส่วนตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการออกแบบ การสร้าง การดำเนินการ หรือการจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการในแนวทางที่เหมาะสม ตอบโจทย์ และบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

          Resilience in the Uncertain Times: สร้างความพร้อม นำทัพมุ่งสู่โอกาส 

          คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCtech) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างความพร้อมในการมุ่งสู่โอกาสหากเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคต ความสามารถในการฟื้นตัวหรือล้มแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังกลายเป็นทักษะสำคัญ เนื่องจากภัยคุกคามรอบด้านยังคงเป็นสิ่งที่ต้องประสบพบเจอ TCCtech ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับและเปลี่ยนธุรกิจในเชิงรุก โดยมีเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า พร้อมช่วยลูกค้าคว้าโอกาสใหม่ๆ และช่วยเหลือลูกค้าในการเสริมสร้างเกราะป้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเดินหน้าต่อเนื่องอย่างไม่มีสะดุด

 

          Customization at Scale: เปิดโอกาส เลือกสิ่งที่ใช่ 

          คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCtech) กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบความต้องการในการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่การซื้อขายจะอยู่ในรูปแบบที่เหมือนกัน (on-shelf) สู่ความต้องการเลือกใช้บริการในรูปแบบ Customization โดยทีซีซีเทคมุ่งหวังที่จะพัฒนาบริการให้เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรของลูกค้าสามารถยกระดับสู่ความสำเร็จได้ 

 

          Forward-Thinking for Sustainability: เตรียมผู้นำเทคในอนาคตสู่ความยั่งยืน

          คุณวลีพร สายะสิต GM TCCtech เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังผูกจิตสำนึกต่อสังคมด้วย การดึงดูดคนรุ่นใหม่มากความสามารถซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบต่อโลกเป็นอันดับต้นๆ จะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโดยรวมในประเทศ การเปิดรับเทคโนโลยีไม่ได้ถูกปิดกั้นแค่ในมุมมองของนวัตกรรมอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังต้องเน้นถึงผลต่อการพัฒนาความร่วมมือกับลูกค้า พาร์ทเนอร์เพื่อให้มีชุมชนที่น่าอยู่มากขึ้นและเร่งสปีดไปสู่เป้าหมาย Net Zero 

          แม้ว่าอุปสรรคทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นจะฝ่าไปได้ไม่ง่าย แต่สิ่งสำคัญคือ พึงระลึกถึงโอกาสมากมายที่รออยู่ข้างหน้า การเปิดรับ Digital Transformation การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และการยึดถือแนวทางให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง องค์กรจะไม่ได้แค่มีโอกาสรอด แต่ยังจะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งนี้ ตามที่เหล่าผู้บริหารได้ให้ทัศนะถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ การสร้างประสบการณ์เฉพาะเจาะจง และการเตรียมผู้นำที่เหมาะสมในอนาคตสู่ความยั่งยืนจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในปีต่อๆ ไป อย่าได้ตระหนกตกใจ แล้วออกไปไล่คว้าโอกาสที่ปรารถนากัน!

 

 

1046

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!