WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1256 KBank EDTA FTI

ETDA ผนึกกำลังสภาอุตฯ และ SKILLKAMP ยกระดับทักษะดิจิทัล หนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ผนึกกำลัง 2 องค์กรชั้นนำ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ SKILLKAMP (สกิลแคมป์) โดยธนาคารกสิกรไทย แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะอาชีพด้านดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Career Enhancement Platform) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับทักษะดิจิทัล เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาทักษะและแรงงานด้านดิจิทัลของประเทศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน หนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใหม่ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโต พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางจัดการสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล มาตรฐานระดับประเทศ ที่จะเป็นประตูสู่โอกาสเข้าทำงานสายเทคในฝัน กับองค์กรชั้นนำกว่า 50 แห่ง และกว่า 100 ตำแหน่งงาน โดยเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทาง www.skillkamp.com

          ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานทักษะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนมาก ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง 

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ SKILLKAMP (สกิลแคมป์) แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะอาชีพด้านดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Career Enhancement Platform) โดยธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเพื่อเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของคนไทย ทั้งในมุมของการร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกลุ่มดิจิทัล และร่วมสนับสนุนภาคธุรกิจ ตลอดจนผลักดันให้เกิด “ศูนย์กลางจัดสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล” ภายใต้ชุดข้อสอบ ที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Academy of Digital Transformation by ETDA (ADTE by ETDA หรือ (เอ็ดเต้ บาย เอ็ตด้า) ซึ่งทุกคนที่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลนี้ จะได้รับ Digital Skill Proficiency Certification (DSPC) เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานสายเทคยุคใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาด มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีความสนใจในสายงาน Digital Marketing Data Analyst และ Business Analyst เป็นประตูสู่โอกาสเข้าทำงานกับองค์กรชั้นนำในฝันกว่า 50 แห่ง และกว่า 100 ตำแหน่งงาน เพื่อเป็นแรงงานที่สำคัญในการพัฒนา ภาคธุรกิจในอนาคตต่อไป

 

1256 KBank SkillKamp

 

          นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงาน FTI Academy กล่าวเพิ่มเติมว่า การเร่งส่งเสริม และพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านดิจิทัล เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อน ด้วยความต้องการแรงงานด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากกว่า 100,000 คนต่อปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ให้สามารถปรับตัว และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบโครงสร้าง และการบริการต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการในการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ยุคดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงานแก่ภาคอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ของประเทศ

          นายรวินท์ เบญจตันติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในตอนท้ายว่า SKILLKAMP โดยธนาคารกสิกรไทย ในฐานะแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะอาชีพด้านดิจิทัลครบวงจร (End-to-End Digital Career Enhancement Platform) เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง จุดเด่นของ “ศูนย์กลางจัดสอบวัดความรู้ด้านดิจิทัล” ดังกล่าว คือ ผู้สอบสามารถเลือกวัดระดับความรู้ที่จำเป็นในสายงานที่สนใจได้ ซึ่งมีสายงานให้เลือกสอบกว่า 3 สายงาน และสามารถใช้ประกาศนียบัตรวัดผลความรู้ที่ได้รับเป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับยื่นสมัครงานกับบริษัท เข้าร่วมโครงการผ่าน GetLinks แพลตฟอร์มเครือข่ายรวบรวมบุคลากรสายเทคโนโลยี ขณะเดียวกันศูนย์ฯ นี้ จะช่วยลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานขององค์กร ให้สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากผลสอบที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องจัดทำการทดสอบเองอีกด้วย โดย SKILLKAMP ตั้งเป้าจะมีจำนวนผู้สมัครสอบกว่า 500 คน เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดสอบออนไลน์ทั่วประเทศในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบได้ที่ www.skillkamp.com

 

 

1256

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!