WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2968 AIS Open API

AIS เปิดให้บริการ Open API เชิงพาณิชย์รายแรกในไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Number Verification และ SIM Swap APIs จาก GSMA เพิ่มขีดความสามารถจากเครือข่ายโทรคมนาคมสร้างโอกาสให้นักพัฒนาสร้างนวัตกรรม ยกระดับภาคธุรกิจ

          AIS ผู้นำ Cognitive Tech-co และบริการโทรคมนาคมของไทย เปิดตัว Open Application Programming Interface (Open API) ด้วยมาตรฐานสากล ตาม CAMARA Open API พร้อมการรับรองจาก GSMA ลดความซับซ้อนและสร้างความชัดเจนในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมรวมทั้งความสามารถต่างๆ จากผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการโซลูชัน และลูกค้าองค์กรธุรกิจ สามารถสร้างนวัตกรรม เพิ่มโอกาสและการใช้งานจริงในเชิงธุรกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

          AIS Open API ประกอบด้วย 11 ชุด API ที่สามารถต่อยอดขีดความสามารถของ แอปพลิเคชัน อาทิ ชุด API เพื่อการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้บริการ หรือ Silent Network Authentication APIs การตรวจสอบเพื่อยืนยันเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ (Number Verify) และการตรวจสอบการเปลี่ยนซิมการ์ดของผู้ใช้บริการ (SIM Swap) โดยใช้ข้อมูลจริงในระบบของผู้ให้บริการเครือข่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ และป้องกันการแอบอ้างหรือโจรกรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่ง APIs เหล่านี้ถูกพัฒนาและทดสอบอย่างสมบูรณ์ มีการเริ่มใช้กับดิจิทัลแอปพลิเคชั่นเชิงพาณิชย์แล้ว และพร้อมขยายการให้บริการกับลูกค้าธุรกิจและองค์กรทั่วไป 

 

2968 AIS Phupa

 

          นายภูผา เอกะวิภาต, รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “AIS เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ ที่นักพัฒนาจะสามารถเข้าถึงบริการและความสามารถของเครือข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน และเร่งเกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการรูปแบบใหม่ๆ ขององค์กรธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้ในการให้บริการด้าน APIs นั้นมาตรฐานของ APIs เป็นเรื่องสำคัญ และการทำงานร่วมกับ GSMA และออกแบบตามมาตรฐาน CAMARA Open APIs จะช่วยเสริมการขยายการเชื่อมต่อถึงนักพัฒนาในวงกว้าง ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนในการพัฒนาของนักพัฒนาร่วมกับผู้ให้บริการ และพร้อมการต่อยอดนวัตกรรมของดิจิทัลแอปพลิเคชันในยุคต่อไป”

          Henry Calvert, Head of Networks, GSMA กล่าวเสริมว่า “GSMA ยินดีและสนับสนุน AIS สำหรับการพัฒนา Open API เพื่อช่วยสร้างสรรค์บริการด้านดิจิทัลใหม่ๆให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้ จะมีบทบาทหลักในการสนับสนุนนักพัฒนาขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเข้าถึงความสามารถและนวัตกรรมที่หลากหลายของเครือข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ จากความริเริ่มของ GSMA Open Gateway ในการกำหนดมาตรฐานในการทำงานร่วมกันของ APIs จะช่วยให้นักพัฒนา สามารถพัฒนาบริการ และแอปพลิเคชันใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์กับทั้งภาคธุรกิจและสังคมผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทั่วไป” 

          ในการนี้ AIS ยังจะเร่งพัฒนาตลาด ผ่านความร่วมมือพัฒนาการใช้งาน API กับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการโซลูชัน โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่จะทำงานร่วมกัน สนับสนุนทั้งด้านเทคนิคที่จำเป็น และการบ่มเพาะแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม การหาแนวทางการนำ APIs เหล่านี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่างๆ และสร้างการใช้งานใหม่ๆ (Use Cases) ถือเป็นโอกาสใหม่ของพันธมิตรทั้งองค์กรธุรกิจ, นักพัฒนาแอปพลิเคชันและผู้ให้บริการโซลูชัน ที่จะผนึกกำลังเร่งการสร้างการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน

          และครั้งนี้ AIS ได้เปิดตัวหนึ่งในพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันแล้ว บน AIS Open API เพื่อให้บริการการยืนยันตัวตนยุคใหม่ผ่าน Number Verify API (Phone Number Verification) โดย IPification ผู้ให้บริการโซลูชันยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี IP Address และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบดิจิทัลระดับโลก ซึ่งมีฐานลูกค้าทั้งอุตสาหกรรมการเงิน และ OTT อาทิ Alibaba และอื่นๆ นับเป็นผู้ใช้บริการมากกว่า 3.5 พันล้านรายทั่วโลก บริการนี้ จะช่วยยกระดับการทำธุรกรรมทางโทรศัพท์ให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยสามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการผ่าน Number Verify API โดยไม่ต้องใช้ OTP แบบเดิม สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในระดับมิลลิวินาที ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ เพิ่มโอกาสในการขาย หรือธุรกรรมผ่านดิจิทัล ให้กับองค์กรธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น 

          AIS Open API - Call to action สำหรับผู้ที่สนใจบริการ AIS Open API สามารถติดต่อทีมงาน AIS Business ได้ทันที โดยนอกจากบริการที่กล่าวไปแล้ว ยังมีบริการเฉพาะสำหรับการทำธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กอีกมากมาย สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://ais.th/business/enterprise/technology-and-solution/communication/ais-open-api หรือทีมขายที่ดูแลองค์กรของท่าน AIS Business พร้อมเป็นพันธมิตรดิจิทัล ที่มั่นใจได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Your Trusted Smart Digital Partner” ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่ Email: business@ais.co.th หรือ Website: https://www.ais.th/business/

 

 

2968

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!