WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

TRUE

ทรูเชื่อพลังคนรุ่นใหม่ เดินหน้าปั้น True Next Gen ร่วมขับเคลื่อนภารกิจทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ผู้นำเทคของไทย

ทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งสร้างขุมพลังคนรุ่นใหม่มุ่งสู่ผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่จบการศึกษาหรือผู้เริ่มทำงาน เข้าโปรแกรม True Next Gen ยกระดับเส้นทางอาชีพสู่'ผู้นำแห่งอนาคต' ผ่านประสบการณ์ตรง พร้อมโอกาสเติมเต็มศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความเป็นเจ้าของธุรกิจและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสนามการทำงานจริง ร่วมสร้างความหลากหลาย คิดค้นไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ Digital transformation ที่จะส่งมอบคุณค่าจากบริการดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตและเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกๆวัน ร่วมเปลี่ยนผ่านทรูไปสู่ Telecom Tech Company ชั้นนำแห่งภูมิภาค

 

เร่งสู่เป้าหมาย Telco-tech

นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรูตั้งเป้าหมายก้าวเป็น Telco-Tech Company ด้วยภารกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) สร้างประสบการณ์ใช้บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ด้วยการนำเทคโนโลยีออโตเมชัน ระบบคลาวด์ และ AI เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 

โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่เพิ่อมาร่วมสร้างบริษัท Telco-Tech ชั้นนำแห่งภูมิภาค นับเป็นอีกหนึ่งโจทย์ท้าทายสำคัญของทรู ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ โดยทรูได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย ไว้ 3 ข้อดังนี้

TEUE

สร้าง Digital Workforce บริษัทได้ตั้งเป้าหมายเปลี่ยนการทำงานประจำให้เป็นในรูปแบบอัตโนมัติ 100% ภายในปี 2570 เป้าหมายที่แท้จริงคือผู้เชี่ยวชาญ 2,400 คน ต้องได้รับการฝึกอบรมสำคัญๆ เกี่ยวกับความสามารถด้านดิจิทัลภายในปี 2567 และมากกว่า 5,000 คนภายในปี 2569

ทักษะหลักมีตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมทางธุรกิจ ไปจนถึงการตลาดดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High-Performance Organization) สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ stakeholders

ทั้งหมด มีวัฒนธรรมองค์กร 4C (Compassion, Credibility, Co-Creation, Courage) ที่แข็งแกร่ง มีการจัดการที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่ (Build the next generation leader) ทรูวางแผนสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ภายใต้โปรแกรม True Next Gen ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี เราได้สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดงาน รวมทั้งหมด 653 คน และกำลังเปิดรับสมัครรุ่นใหม่ปี 2567 จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้”

 

ทำไมต้องมี True Next Gen

True Next Gen เป็นโปรแกรมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยเร่งขับเคลื่อนการเข้าสู่เส้นทางในการ ทรานสฟอร์มทรูให้เป็นเป็นบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่มีความสามารถ ซึ่งทรูเชื่อว่า คนรุ่นใหม่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร 3 ด้าน คือ

  • Diversity ทรูตระหนักถึงคุณค่าของมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสำเร็จในองค์กร คนรุ่นใหม่จะเข้ามาเพิ่มมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะดิจิทัล ทั้งทักษะด้าน Hard Skills การวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะด้าน Soft Skills การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic thinking) เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ
  • Fresh Perspective ความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น จะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ จากประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของรุ่นพี่ ผนวกพนักงานอายุน้อยกว่าแบ่งปันความคล่องแคล่วทางดิจิทัล สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา
  • Customer Centric เพิ่มการเข้าถึงลูกค้า ด้วยแนวคิดของทรูที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คนรุ่นใหม่จะมีแนวคิดและมุมมองในการใช้งานดิจิทัล ที่ใกล้เคียงและเข้าใจความต้องการลูกค้าในปัจจุบัน ได้ดียิ่งขึ้น

 

เฟ้นหาผู้นำแห่งอนาคต

โปรแกรม True Next Gen True Next Gen ได้รับการออกแบบ เพื่อยกระดับเส้นทางอาชีพผ่านประสบการณ์ตรงและการมอบหมายงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น'ผู้นำแห่งอนาคต' ของทรู คอร์ปอเรชั่น แบ่งออกเป็น 2 แทรค ตามคุณสมบัติที่ต้องการ

ได้แก่ 1. Tech Talent และ 2. Business Talent โดยจะได้รับโอกาสในการทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง ได้รับการฝึกหมุนเวียนไปในทุกกลุ่มธุรกิจ ในบริษัทตลอดระยะเวลา 18 เดือนทั้งนี้ คุณสมบัติและดีเอ็นเอของ True Next Gen จะต้องมีความเป็นผู้นำและพร้อมผลักดันวิสัยทัศน์บริษัทในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Telecom-Tech ของไทย

โดยเบื้องต้น ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ำกว่า 28 ปีบริบูรณ์ หรือเทียบเท่า สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้ ผู้สมัครจะต้องผ่านการทำแบบประเมินออนไลน์ การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเข้าร่วมกิจกรรมบูทแคมป์เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรม True Next Gen เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ สนใจสมัคร ได้ที่ https://www.true.th/true-next-gen/index.html

 

Click Donate Support Web

SME 720x100 66

  Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

kasat 720x100วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100ais 720x100sme 720x100ธกส 720x100

PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!