WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AA1ธรรมะดีๆ

ธรรมะดีๆ ปลุกสติ มอบหมวก มอบชีวิตและความปลอดภัยให้ประชาชนจังหวัดตราด

        พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก. ภ.จว.ตราด พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตราด กราบนิมนต์ พระอาจารย์ศักดา สุนทโร วัดธรรมาภิมุข ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด มาเทศน์ ปลุกสติและให้ข้อคิดเพื่อชีวิตปลอดภัย รณรงค์ในการสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกฯ พร้อมกันนี้ได้มอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจร สวมหมวกกันน็อก 100% ‘มอบหมวก มอบชีวิตปลอดภัย

     โครงการดังกล่าว มุ่งหวังให้พี่น้องประชนผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ไม่ประมาท น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ร่วมกับการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำข้อกฏหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แทนการจับปรับ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากการเกิดเหตุทางถนนของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้หมวกกันน็อค จำนวน 2,000 ใบได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    โดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เห็นความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดตราด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ถนน สวนรุกขชาติ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด และจะดำเนินการมอบหมวกกันน็อคให้กับประชาชนชาวจังหวัดตราดต่อไปจนกว่าจะครบจำนวน 2,000 ใบ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!