WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

6435 ธรรม์ พรหมญาณ 01

ธรรม์ พรหมญาณ แห่งบ้านคชานันท์พรหมญาณ จากนักบัญชี สู่นักพยากรณ์ด้วย ไพ่พรหมญาณ ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยาม

          สัญจร 3 พัทยา เป็นรุ่นที่ทางคุณธรรม์ พรหมญาณ แห่งบ้านคชานันท์พรหมญาณได้ลงเรียน ในหลักสูตรวิชาชีพ “พรหมญาณพยากรณ์” สอนโดย “อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์” ผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณคนแรกของไทย ซึ่งได้เสร็จสิ้นการอบรมและมอบประกาศนียบัตรไปแล้ว ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา ในช่วงต้นปี ซึ่งทางรายการสารพันมู โดยคุณบ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ ได้ร่วมกับสถาบันพรหมญาณพยากรณ์ โดย อ.พรหมญาณ รัตนญาณ พิโมกขิ์ จัดคอร์ส เรียนสัญจรขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาอบรมที่กรุงเทพฯ ได้มีโอกาสอบรมโดยไม่ต้องเดินทางไกล ในครั้งนี้มีผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 

6435 ธรรม์ พรหมญาณ 02

คุณธรรม์ พรหมญาณ และอาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณ พิโมกขิ์

 

          สำหรับเนื้อหาการเรียนทั้ง 2 วันนั้น วันแรกเริ่มต้นด้วยพิธีไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นการเริ่มเรียนในเรื่องพื้นฐานการเป็นนักพยากรณ์ศาสตร์พรหมญาณ เนื้อหาทั่วไปของไพ่พรหมญาณ ไพ่ชุดเทพประจำวัน ไพ่ชุดเทพประจำราศี ไพ่ชุดเทพประจำปี และไพ่ชุดเทพประจำฐานพยากรณ์ ๓๖ ใบ ส่วนวันที่ ๒ อบรมเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและคุณธรรมของนักพยากรณ์ หัวใจของไพ่พรหมญาณ การพยากรณ์พร้อมเทคนิคและตัวอย่างการทำนาย การทดสอบการทำนายภาคปฏิบัติ เทคนิคและการถอดรหัสของไพ่พรหมญาณพยากรณ์ศาสตร์ โดย วัตถุประสงค์สำหรับการเปิดอบรมในหลักสูตรวิชาชีพ “พรหมญาณพยากรณ์” ได้เปิดอบรมมาถึงปัจจุบัน มีจำนวน 84 รุ่นแล้วและยังมีคิวจองเรียนยาวจนถึงสิ้นปี 2566 อีกทั้ง อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีองค์ความรู้ในเรื่องการพยากรณ์ไพ่พรหมญาณได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำ เนื่องจากบางครั้งการเรียนรู้จากตำราเป็นการเรียนรู้แบบการสื่อสารด้านเดียว แต่การเข้าอบรมเป็นการสื่อสารสองด้าน หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามอาจารย์หรือทีมงานได้โดยตรง ซึ่งถือว่า เป็นการเติมเต็มความรู้ให้ได้อย่างถูกต้องปราศจากข้อสงสัย นอกจากนี้ทางสถาบันฯยังต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักพยากรณ์อย่างมืออาชีพ เข้าใจถึงแก่นแท้หัวใจแห่งการพยากรณ์อย่างถูกต้อง ถูกมิติ เชื่อศาสตร์แห่งการพยากรณ์ด้วยความรักความศรัทธา รวมทั้งเป็นนักพยากรณ์ที่มีคุณธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด “อยากให้นักพยากรณ์ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของการเป็นนักพยากรณ์ด้วย พร้อมทั้งอย่าฉกฉวยโอกาสบนความหวังและความเดือดร้อนของผู้คน ให้เขาได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีก” นี่คือสิ่งที่ อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ สอนให้ลูกศิษย์ทุกคนที่จะมาเป็นนักพยากรณ์ได้พึงตระหนักเอาไว้ในหัวใจ 

 

6435 ธรรม์ พรหมญาณ 03

 

          ทางด้าน ผู้เข้ารับการอบรม คุณธรรม์ พรหมญาณ แห่งบ้านคชานันท์พรหมญาณ ได้กล่าวว่า “เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ เพราะตนเองเป็นนักบัญชี ที่ทุกอย่างต้องมีเหตุและมีผลในการตอบคำถามข้อสงสัยในตัวของมัน ทุกอย่าต้องพิสูจน์ที่มาและที่ไปได้ จนสูญเสียคุณพ่อและคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง จึงเริ่มต้นการปฏิบัติธรรม จนวิถีชีวิตเปลี่ยนและนำมาสู่การศึกษาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เปิดประสบการณ์การเรียนในศาตร์พยากรณ์”

          “การที่ตัดสินใจมาเรียนศาสตร์ไพ่พรหมญาณเพราะ ได้ติดตามรายการสารพันมูของ คุณบ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ และมีเทปที่พูดถึงศาสตร์ของไพ่พรหมญาณ ที่มี อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ มาทำนายดวงเมือง ทำนายเรื่องราวต่างๆ ด้วยศาสตร์ของไพ่พรหมญาณ ทำให้เกิดความสนใจ จึงได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือถึงความมหัศจรรย์ในความถูกต้องของเหตุการณ์ต่างๆ บวกกับภาพบนหน้าไพ่เป็นรูปของเทพ พรหม เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆ คนเคารพนับถือ และ ภาพของตัวละครในวรรณคดีไทย ทำให้เข้าใจง่าย เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันมานาน โดยเฉพาะตนเองนั้นมีความนับถือ ศรัทธาองค์เทพ พรหม เทวดา ที่เราเรียกว่า ครูไพ่ ทุกๆ พระองค์มากอยู่แล้ว อีกทั้ง หลักการพยากรณ์ของศาสตร์ไพ่พรหมญาณ ยังมีความถูกต้องและแม่นยำ เป็นศาสตร์การพยากรณ์สายพุทธคุณ เป็นสายของ สมเด็จพระราชพรหมยานฯ (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ซึ่งตนเองนั้นเคารพและศรัทธาท่านมากเป็นทุนเดิม อยู่แล้ว อีกทั้งสิ่งที่เคารพนับถือสูงสุดของศาตร์นี้คือ พระรัตนตรัย ไม่ใช่การทรงเจ้าเข้าผี อย่างไร้สติ 

 

6435 ธรรม์ พรหมญาณ 04

 

          “พรหมญาณ” ถ้าแปลตรงตัวคือ ความรู้ของพระพรหม ซึ่งท่านท้าวมหาพรหมประทานมาให้ในเรื่องของโหราศาสตร์ ศาสตร์ไพ่พรหมญาณสามารถนำมาประยุกต์กับศาสตร์การพยากรณ์อื่นๆ แม้กระทั่งกราฟชีวิตที่สามารถดูตั้งแต่เกิด จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมีความถูกต้องและแม่นยำ และอีกวัตถุประสงค์ในการมาเรียนศาตร์ไพ่พรหมญาณคือการได้ช่วยเหลือผู้คน ช่วยแนะนำทางสว่างให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากที่กำลังต้องการทางออกของปัญหาชีวิต และ นำพาเขาไปสู่การปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์ เพื่อไม่ให้เขาหลงผิดไปในทางของมิจฉาทิฐิ จัดได้ว่าเป็นการช่วยเหลือคนทั้งทางโลกและทางธรรม 

          ซึ่งการเข้าอบรมในครั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณ อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ ที่สอนให้เข้าใจหัวใจหลักของไพ่และคุณธรรมของการเป็นนักพยากรณ์ อาจารย์ได้ให้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 2 วันแม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก และที่สำคัญต้องกราบขอบคุณอาจารย์ที่คิดค้นศาสตร์ไพ่พรหมญาณนี้ขึ้นมา เป็นศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ในการพยากรณ์ทุกมิติ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16 ของศาสตร์ไพ่พรหมญาณ และตนเองได้เรียนในปีนี้ พร้อมทั้งได้เข้าพิธีเบิกตรีเนตรแห่งพรหม และพิธีไหว้ครู นับเป็นความภาคภูมิใจของลูกศิษย์ รวมถึงยังเป็นความภาคภูมิใจในวงการโหราศาสตร์ไทยอีกด้วย ที่มีศาสตร์ไพ่พรหมญาณ ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามนี้ และขอบคุณรายการสารพันมูที่เป็นสื่อกลางทำให้ตนเองและคนอื่นๆ ได้รู้จัก อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ และศาสตร์ไพ่พรหมญาณมากยิ่งขึ้น 

 

6435 ธรรม์ พรหมญาณ 05

 

          ตอนนี้ ธรรม์ พรหมญาณ แห่งบ้านคชานันท์พรหมญาณ ได้ถือฤกษ์เปิดบ้านการพยากรณ์ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยฤกษ์พรหมประสิทธิ์ของวัดท่าซุง และได้มีโอกาสเปิดดวงชะตาพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่พรหมญาณให้กับเจ้าชะตาไปแล้วจากหลากหลายที่ และหลายสาขาอาชีพ เช่น จากกรุงเทพฯ, ปทุมธานี, สงขลา, เชียงใหม่, พิษณุโลก และชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกคนทึ่งในความแม่นยำของศาสตร์ไพ่พรหมญาณ ทั้งๆ ที่เป็นการเปิดไพ่สื่อสารผ่านดวงจิตที่นิ่งเป็นสมาธิเท่านั้นไม่ได้เป็นการพบหน้าแบบปกติทั่วไป ซึ่งเวลาสำหรับการพยากรณ์ก็จะเป็นช่วงเวลาหลัง เลิกงานและวันหยุด โดยที่ผ่านมามีเจ้าชะตาหลายต่อหลายท่านที่ติดต่อเข้ามา ตนเองได้นำเงินค่าครูบางส่วน และจากการร่วมทำบุญของเจ้าชะตาไปทำบุญในโอกาสต่างๆ มาตลอด 

          ท่านใดอยากสัมผัสศาสตร์ไพ่พรหมญาณ ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยาม ที่มีความแม่นยำในทุกมิติกับ คุณธรรม์ พรหมญาณ แห่งบ้านคชานันท์พรหมญาณ สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ ID LINE : @khachanan และที่ FAN PAGE : Khachanan Promayarn หรือเบอร์ติดต่อ 093-391-4292 ได้ทุกวัน …. 

 

 

A6435

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!