WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1สร้างรายได้

ก.แรงงาน ชวนร่วมมหกรรมสุดยิ่งใหญ่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 มกราคม 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้นโยบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด ฟื้นฟู พลิกโฉมตลาดแรงงานไทยของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการช่วยเหลือแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มีอัตราการจ้างงานลดลงเนื่องจากสถานประกอบกิจการเน้นการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์

ประกอบกับธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำงานและบริหารจัดการ ทำให้แรงงานต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงประชาชนจำนวนมากหันมาประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ จะช่วยให้กำลังแรงงานและประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือ การรับสมัครงานจากสถานประกอบกิจการ ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับ

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดงานนัดพบแรงงาน มีสถานประกอบกิจการชั้นนำเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า 20 แห่ง คลินิกส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำด้านพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ด้านรับรองความรู้ความสามารถ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรม รวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน ประกอบด้วยนิทรรศการ 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น กลุ่ม OTOP เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการให้มีรายได้ การแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้าน IOT การแสดงอาชีพด้านเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเอง การแสดงระบบ Mini Plant Factory การแสดงระบบกระชังปลาอัจฉริยะ

    นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่แรงงานในพื้นที่ เข้ารับการประเมินเพื่อขอใบรับรองความรู้ ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตลอดจนมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการสาธิตการฝึกอบรม 30 อาชีพ

“ทุกกิจกรรมภายในงานล้วนแต่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อต่อยอดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และเตรียมตัวให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงานและชีวิตประจำวัน

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมในวันที่ 11 มกราคมนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ www.facebook.com/dsdgothai”นางสาวบุปผา กล่าว

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!