WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1ไทยมีงานทำ

กรมการจัดหางาน ร่วมกับการบินไทย รับสมัครพนักงาน มากกว่า 500 อัตรา ผ่าน'ไทยมีงานทำ'

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเตรียมตำแหน่งงานรองรับคนหางาน ผู้ว่างงาน และคนไทยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยล่าสุดรุกหารือร่วมกับบ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้แทนรับสมัครงานและบริษัทในเครือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังต้องการรับสมัครพนักงานหลายด้าน อาทิ งานบริการลูกค้า จำนวน 500 อัตรา งานคลังสินค้า (Cargo)จำนวน 50 อัตรา งานครัวการบิน งานสายช่าง งานบริการภาคพื้น และงานทั่วไป จำนวนมาก เพื่อปฏิบัติงาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

โดยผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถค้นหาและสมัครงานได้ที่เว็บไซต์'ไทยมีงานทำ.doe.go.th'หรือแอปพลิเคชัน ไทยมีงานทำ ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นระบบการให้บริการจัดหางานภาครัฐ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ เว็บไซต์ wingspantg.com หรือส่งใบสมัครด้วยตัวเองในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00-15:00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) ณ บ.วิงสแปนฯ อาคาร 6 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บ.การบินไทยฯ ถนนวิภาวดี-รังสิต

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ ทำให้ธุรกิจสายการบินมีความต้องการจ้างงานเป็นจำนวนมาก และพร้อมให้ค่าตอบแทนสูง รัฐมนตรีสุชาติจึงสั่งการให้กรมการจัดหางาน ประสานงานกับภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการหางาน และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนทำงานมีโอกาสได้พบกัน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงตำแหน่งงานและเกิดการจ้างงาน โดยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ

สามารถใช้บริการจัดหางานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1- 10 หรือเลือกหางานผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile Application หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694”อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!