WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1ลงนคร

รมว.เฮ้ง ร่วมคณะ ลุงตู่ ลงนคร พบปะอาสาสมัครแรงงาน เร่งยกระดับแรงงานฝีมือ เสริมทัพท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากและการบริหารจัดการในน้ำในพื้นที่

โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดเจดีย์ หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นหัวเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้

เนื่องจากมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลงในปัจจุบัน ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและความคุ้มครอง

รวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งสรุปได้ว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับทั่วไป

แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ เช่น มัคคุเทศก์ต่างชาติ ช่างฝีมือ พนักงานนวดสปา ตำแหน่งผู้บริหารงาน/หัวหน้างาน เนื่องจากแรงงานมีการเคลื่อนย้ายไปทำงานในจังหวัดการท่องเที่ยวที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีแนวทาง ดังนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จะดำเนินการฝึกอบรมสาขาประเภทนวดสปาและดูแลสุขภาพในหลักสูตรระยะสั้นอย่างเร่งด่วน และจะฝึกอบรมหลักสูตรช่างฝีมือที่ขาดแคลน เช่น ช่างเชื่อม ช่างทำความเย็น

รวมถึงการพัฒนาทักษะ Up skill และ Re skill ให้กับแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทางช่องทางต่างๆ เช่น เพจ Facebook และเว็บไซต์ไทยมีงานทำ

นอกจากนี้ ยังส่งตำแหน่งงานว่างให้กับอาสาสมัครแรงงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกพื้นที่ตำบล จัดนัดพบแรงงานให้ลูกจ้างและนายจ้างได้มาพบกัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้ รวมทั้งแนะแนวอาชีพและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสนใจมาสมัครงานอีกด้วย

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ฯ และ รัฐมนตรีฯ สุชาติ ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาร่วมต้อนรับ

ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!