WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 ออสเตรเลีย

รมว.สุชาติ เจรจา 2 รัฐมนตรี หวังเปิดตลาดแรงงานสาขาใหม่ๆในออสเตรเลีย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอาจารีย์ ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน

เข้าพบ ฯพณฯ เบรนดัน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย และ ฯพณฯ แอนดริว จ้าวส์ (Hon Andrew Giles) รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมือง สถานะพลเมือง และกิจการพหุวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลีย เพื่อหารือประเด็น ความต้องการแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่นๆ เพื่อขยายตลาดแรงงานไทยในออสเตรเลีย ณ นครเมลเบิร์น

นายสุชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับรัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงรัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมือง สถานะพลเมือง และกิจการพหุวัฒนธรรม ของออสเตรเลีย ประเด็นความร่วมมือในการจัดส่งแรงงาน ไทยเข้ามาทำงานในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมให้ออสเตรเลียเปิดตลาดสำหรับแรงงานจากไทยในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น

ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เป็นหน่วยงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือให้แก่แรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นทางก่อนไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้เรียนภาษาอังกฤษ การอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพแรงงานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

          เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมที่จะจัดส่งแรงงานภาคเกษตร ภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคก่อสร้าง ที่มีศักยภาพสูง สามารถที่จะตอบสนองความต้องการแรงงานในออสเตรเลียได้ ในโอกาสที่เดินทางเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้ ผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย ทำให้ทราบข้อมูลว่าขณะนี้ออสเตรเลียกำลังขาดแคลนแรงงานในหลายๆสาขา อาทิ

สาขาการดูแลผู้สูงอายุ สาขาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แรงงานภาคเกษตร เป็นต้น ทางกระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานภาคดังกล่าวเหมือนกับอีกหลายๆประเทศอาทิ อิสราเอล ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งการจัดส่งในแต่ละประเทศจะเป็นรูปแบบรัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยสนใจอยากเดินทางมาทำงานเพราะมีค่าตอบแทนสูงและมีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ดี

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า และในวันนี้ผมได้มาพบกับรัฐมนตรีทั้งสองท่านของออสเตรเลียและจากการหารือทำให้ทราบว่า ขณะนี้ประเทศออสเตรเลียกำลังมีการประชุมหารือกันในเรื่องการปรับเปลี่ยน ทบทวน กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานในประเทศเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การที่ทีมกระทรวงแรงงานไทยมาพบ

และนำข้อมูลต่างมานำเสนอจึงเป็นสิ่งที่ดีในการนำไปเป็นข้อมูลทบทวน และปรับปรุงแก้ไขกฏ ระเบียบเพื่อให้กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานแรงงานของออสเตรเลียมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

กระทรวงแรงงานขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีของออสเตรเลียทั้งสองท่านที่ให้การดูแลช่วยเหลือแรงงานไทยเป็นอย่างดี การเจรจากันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มช่องทางให้แรงงานไทยได้มีตลาดแรงงานรองรับการไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้แรงงานมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง โดยผลจากการเจรจาในวันนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้พูดคุยในรายละเอียด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป” รมว.สุชาติ กล่าวทิ้งท้าย

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

 

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!