WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 ต่างชาติยอมรับ

รมว.แรงงาน ปลื้ม ต่างชาติยอมรับ เลือกตัวแทนไทยเป็นรองประธานงานแข่งขันฝีมือในเวทีเอเชีย

รมว.สุชาติ ชมกลิ่น ปลิ้มตัวแทนประเทศไทยได้เป็นรองประธานงานแข่งขัน ขึ้นเวทีกล่าวสรุปความพร้อมจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ปลายปี 2566 ที่อาบูดาบี

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน เปิดเผยว่า จากการที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมประชุม สมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 6 (WorldSkills Asia – 6th General Assembly Incheon 2023) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะผู้แทนทางการ (Official Delegate) ของประเทศไทย ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สามของการประชุม

โดยผู้แทนทางการของประเทศไทยได้รับมอบประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการบริหารองค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia) ในฐานะสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย (Worldskills Asia) ที่ประเทศไทยได้แสดงความมุ่งมั่นและพร้อมให้ความร่วมมือกับสมาชิกอื่นด้านการแข่งขันฝีมือแรงงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประเทศสมาชิกได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นตัวแทนของประเทศในฐานะรองประธานด้านการแข่งขันได้กล่าวรายงานสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือ WorldSkills Asia Abu Dhabi 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี แข่งขันใน 22 สาขา

และเยาวชนอายุระหว่าง 14-16 ปี การแข่งขันประเภท Junior Skills แข่งขันใน 8 สาขา ทั้งนี้ ในการแข่งขันจะมีการสาธิต จำนวน 4 สาขา ได้แก่ Entrepreneurship, Leather Products, Digital Construction และ Oil and Gas ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานเอเชียมีความต้องการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกที่สนใจเสนอชื่อรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 8 ในปี 2569 และเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ปี 2570

อีกทั้ง ยังได้เสนอแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารเครื่องมือแห่งเอเชีย โดยการให้ประเทศสมาชิกผู้ประสงค์จะบริจาควัสดุอุปกรณ์สำหรับการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ โดย WorldSkills Asia จะเป็นตัวกลางระหว่างประเทศผู้รับและผู้ให้ เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะฝีมือในภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!