WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 Bไกด์เถื่อน

รมว.สุชาติ สั่งกรมการจัดหางานกวาดล้าง'ไกด์เถื่อน' แย่งงานคนไทยใจกลางกรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กวาดล้างไกด์เถื่อนชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย เตือน!! ‘ไกด์’ สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน กรณีพบชาวต่างชาติ ซึ่งไม่มีบัตรมัคคุเทศก์เข้ามาแย่งงานไกด์คนไทย ส่งผลให้มัคคุเทศก์ไทยที่ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ได้งานไม่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทราบเรื่องแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งการกรมการจัดหางานตรวจสอบและดำเนินคดีคนต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยอย่างเข้มงวด

ในวันนี้ตนจึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ โดยมีนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พ.ต.อ. นิมิตร นูโพนทอง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาล ลุมพินี เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมลงพื้นที่แยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามเบาะแสที่มีผู้แจ้งเข้ามาว่าพบไกด์เถื่อน

และชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย จากการตรวจสอบพบชาวจีน จำนวน 1 คน และเวียดนาม จำนวน 1 คน กำลังทำหน้าที่มัคคุเทศก์ยืนบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อสอบถามทั้งหมดให้การว่าตนมากับทัวร์กลุ่มดังกล่าวจริงและทำหน้าที่บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวจุดดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยวจริง จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้

“อาชีพมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว เป็นงานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นงานที่ห้ามคนต่างชาติทำโดยเด็ดขาด เพราะเป็นอาชีพสงวนของไทย คนต่างชาติจึงไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานดังกล่าวได้

ดังนั้น จึงมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระบุว่าคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง

รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี”อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!