WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 Wellness

ก.แรงงาน ดันผู้ประกอบการสปา สู่ธุรกิจ Wellness ประเดิมรุ่นแรกที่เชียงใหม่

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมฝึกการบริหารจัดการธุรกิจเวลเนส ยกระดับนักธุรกิจด้านสปา สู่การบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐาน ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (DSD Wellness Academy) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ประชาชนหันกลับมาดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกาย อาหาร และการบริการด้านสุขภาพ

ทำให้การบริการด้านสุขภาพอย่างธุรกิจ Wellness ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับ Lifestyle การใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาดูแลสุขภาพกำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบันก้าวไปไกลกว่าเดิมมาก ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และการผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องเรียนรู้ และเข้าใจศาสตร์อย่างถ่องแท้ กระทรวงแรงงานจึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้เรียนรู้ถึงศาสตร์ของการดูแลสุขภาพ รวมถึงการดำเนินการในด้านธุรกิจ Wellness แบบครบวงจร และนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ (31 มี.ค. 66) ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (DSD Wellness Academy) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเวลเนส(Wellness Management)

ซึ่งทางสถาบันฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจนวดสปา แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านสุขภาพ และผู้ประกอบการด้านนวด-สปาจากทั่วประเทศที่ต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

สำหรับ การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีฝึกทั้งภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และปฎิบัติแบบออนไซต์ รวม 68 ชั่วโมงได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านสุขภาพ การบริหารจัดการและการทำการตลาดในธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ การออกแบบอาหาร เครื่องดื่มเชิงสุขภาพและการล้างสารพิษในร่างกาย การฟื้นฟูร่างกายผ่านการออกกำลังกายในน้ำ (สุขธารา) ความรู้เกี่ยวกับการบำบัด โดยใช้กลิ่นหอมจากดอกไม้ การปฎิบัติงานด้านความงามและการนวดเพื่อสุขภาพ

พร้อมฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเวลเนส ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบกิจการนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันนี้ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย

    สถาบันฯ มีแผนที่จะเปิดในรุ่นต่อไปเพิ่มเติมอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ Wellness ทั่วประเทศที่สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมด้านบริการสุขภาพ (DSD Wellness Academy) โทร 053-330-092/053-330-095 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!