WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 หลอกทำงานลิเบีย

กรมการจัดหางาน เตือนภัยนายหน้าเถื่อนหลอกคนไทยทำงานลิเบีย ย้ำไปผิดกฎหมาย เสี่ยงถูกนายจ้างเอาเปรียบ

อธิบดีกรมการจัดหางาน ห่วงแรงงานไทยในต่างประเทศถูกนายจ้างเอาเปรียบ ย้ำเตือนทำงานต่างประเทศ ต้องไปถูกกฎหมาย 5 วิธี ก่อนเดินทางศึกษาข้อมูลประเทศปลายทางป้องกันการถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้า

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม กรณีกลุ่มคนไทยซึ่งทำงานร้านสปา ในกรุงตริโปลี ขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง จากการสอบถามพบว่าคนงานไทยกลุ่มดังกล่าว เดินทางไปทำงานที่ประเทศลิเบียโดยการชักจูงของนายหน้ารายหนึ่ง ซึ่งรู้จักผ่านเพื่อนอีกต่อหนึ่งทางสื่อโซเชียลมีเดีย

โดยทั้งหมดมิได้ลงนามในสัญญาจ้างงานก่อนเดินทางไปทำงาน สุดท้ายได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงเพียง 2 เดือนแรก ก่อนถูกนายจ้างลดเงินเดือน จาก 800 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือเพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 27,000 บาท เหลือ 17,000 บาท) จึงรวมกลุ่มขอความช่วยเหลือจากสถานทูต

ล่าสุด กรมการจัดหางานรับทราบเรื่องและตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กซึ่งโพสต์ข้อความชักชวนไปทำงาน/รับสมัครคนไปทำงานตามที่ได้รับแจ้งทันที เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ไม่พบโพสต์ดังกล่าวแล้ว จากนี้หากแรงงานงานไทยที่ได้รับความเดือดร้อนประสงค์จะร้องทุกข์สามารถนำพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนแล้ว 84 ราย พบการหลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น 264 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำนวน 18,585,242 บาท

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า การเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี ได้แก่ 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง 3.เดินทางด้วยตัวเอง 4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานในต่างประเทศ และ5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ หากคนไทยไปทำงานอย่างถูกต้องจะลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวง หรือถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ เพราะแรงงานไทยจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมี ทำงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อน สามารถสมัครกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ หากประสบปัญหาจะมีสวัสดิการรองรับ

ผมขอฝากถึงผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทางไปทำงาน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานเถื่อน และขอย้ำว่าคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศจะต้องเดินทางผ่านด่านตรวจคนหางานและจะต้องยื่นแบบแจ้งการเดินทาง (แบบ จง.12) ต่อเจ้าหน้าที่ด่านฯ ทุกครั้ง หากสาย นายหน้าแนะนำให้เดินทางโดยไม่ผ่านขั้นตอนของด่านตรวจคนหางาน ท่านถูกหลอกแน่นอน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทางไปทำงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงผ่านระบบ e – Service กรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือที่ Facebook : ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!