WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1B ดูแล ลูกจ้าง

บุญสงค์ เลขาธิการ สปส. สั่งประกันสังคมทั่วประเทศ ดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 คาดว่าจะมีพี่น้องลูกจ้าง ผู้ประกันตน เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมได้กำชับ ให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวก เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการขับขี่ยานพาหนะ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง ไม่ขับเร็ว – คาดเข็มขัดนิรภัย –ดื่มไม่ขับ –ง่วงไม่ขับ – ไม่ขับรถย้อนศร ที่สำคัญแนะนำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้

     หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

    ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลรับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป ผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่สะดวกหรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

    นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2566 กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!