WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

ติดเชื้อโควิด 19

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนป่วยติดโควิด-19 รักษาฟรี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ภายหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังคงพบผู้ติดเชื้อมีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ แม้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น และให้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้มีแผนการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกัน ดังนี้

1.ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษา ณ หน่วยงานบริการภาครัฐ/สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาล สามารถยื่นเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สำหรับกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีอาการเข้าเกณฑ์วิกฤต (สีแดง) เช่น มีอาการหอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 สามารถใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่เข้ารักษาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้ประกันตน โดยยึดหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เพราะผู้ประกันตนทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคม

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!