WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1พฤษภาคม66

ประกันสังคม เผยยอด 'พฤษภาคม 66' มีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ 2.3 ล้านราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้วกว่า 5.9 พันล้านบาท

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดูแลผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ผ่านมาว่า ยอดรวมของผู้ประกันตนที่มาขอรับสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม 7 กรณี ณ จุดจ่ายเงินทุกช่องทาง ทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีบำนาญชราภาพ จำนวน 571,077 ราย สำนักงานประกันสังคม จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนสูงสุดถึง 1,698,625,601.68 บาท

ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตรมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิประโยชน์สูงสุด 1,283,876 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนไปจำนวนทั้งสิ้น 1,098,940,300 บาท รองลงมาเป็นกรณีบำเหน็จชราภาพ มีผู้มาใช้สิทธิ 28,458 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไป 1,068,287,884.24 บาท กรณีว่างงาน มีผู้ใช้สิทธิ 316,163 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไป 949,757,470.20 บาท กรณีคลอดบุตร มีผู้ใช้สิทธิ 39,356 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไป 612,171,580.75 บาท กรณีตาย มีผู้ใช้สิทธิ8,921 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไป 263,647,395.65 บาท

กรณีเจ็บป่วย มีผู้ใช้สิทธิ 118,067 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไป 178,481,217.02 บาท กรณีทุพพลภาพ มีผู้ใช้สิทธิ 27,049 ราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไป 95,107,514.71 บาท โดยยอดรวมผู้ประกันตนมาใช้สิทธิในเดือนพฤษภาคม 2566 มีจำนวน 2,392,267 ราย สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนไปแล้วทั้งสิ้น 5,965,018,964.25 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลสถิติการใช้สิทธิดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

                    ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!