WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

รถไฟJRญี่ปุ่น

รถไฟ JR ญี่ปุ่น พบ 'พิพัฒน์'นำช่างไทยเข้าทำงาน โอกาสของแรงงานรุ่นใหม่ พร้อมดันอาชีวะโกอินเตอร์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หารือขยายตลาดแรงงาน ร่วมกับ Mr. Shingo Amemiya ผู้บริหารบริษัท East Japan Railway Company (JR East) และ Mr. Hideto Ikeda ประธานองค์กร IPM พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย ณ Omiya General Rolling Stock Center จังหวัดไซตามะ

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า บริษัท East Japan Railway Company (JR East) ถือเป็นผู้ให้บริการด้านระบบขนส่งทางรางยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลก ปัจจุบันมีการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคจากประเทศไทย

มาฝึกงานตามโครงการ JR East Technical Intern Training ในตำแหน่งสาขา Maintenance of Bogie System (งานบำรุงรักษาระบบแคร่และเพลาล้อ) นำร่องจำนวน 6 คน ผ่านองค์กรผู้รับ International Personnel Management (IPM) และบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานถูกต้องตามกฎหมาย

ในโอกาสนี้ ผมจึงตั้งใจสานต่อโครงการความร่วมมือกับ JR East โดยหารือถึงการพิจารณารับแรงงานไทยในรุ่นต่อๆ ไป รวมถึงในสาขาอื่นๆ และแรงงานทักษะสูง เช่น วิศวกร จากการหารือยังทราบข่าวดีว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มสาขางานรถไฟเป็นสาขาอาชีพในระบบแรงงานทักษะเฉพาะ ทำให้ ผู้ฝึกงานผ่านโครงการ'JR East Technical Intern Training' มีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพเป็นแรงงานทักษะเฉพาะที่มีสวัสดิการและรายได้ดีขึ้นด้วย

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่แรงงานไทย ความว่า “ฝากทีมแรงงานจสกไทยทุกคนให้ตั้งใจทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน รักษาความเป็นไทย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและแบบอย่างที่ดี เป็นที่ชื่นชมของนายจ้าง เพื่อแนวทางและโอกาสการทำงานของแรงงานรุ่นใหม่ต่อ ไป”

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ประเทศไทยมีแรงงานทักษะฝีมือ และมีความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะตำแหน่งวิศวกร ที่จบหลักสูตรเกี่ยวกับระบบรางรถไฟ ฝ่ายไทยสามารถสนับสนุนบริษัทฯ

ด้วยการประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับระบบรางรถไฟ ตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และระดับปริญญาตรีที่ใกล้จบการศึกษาและมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง 2 ประเทศ

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!