WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

400อัตรา

โอกาสมาแล้ว! กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทยทำงานบนเครื่องบิน 400 อัตรา

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทำงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 400 อัตรา เงินเดือน 4.2 หมื่นบาท OT ชั่วโมงละ 850 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าเช่าที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 400 อัตรา กับนายจ้างบริษัท Cathay Pacific Airways Limited ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เงินเดือน 9,100 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 42,978 บาท ค่าล่วงเวลาชม.ละ 180 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 850 บาท

โดยมีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี นายจ้างจ่ายค่าเช่าที่พัก ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 2 เดือนละ 7,000 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 33,060 บาท ปีที่ 3 เดือนละ 5,800 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 27,393 บาท ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ และความคุ้มครองประกันภัย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยตรงที่เว็บไซต์บริษัท careers.cathaypacific.com/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

“กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เพราะนอกจากทำให้แรงงานไทยมีรายได้มั่นคง เม็ดเงินที่ถูกส่งกลับมาดูแลครอบครัว ยังหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ส่งผลต่อความเจริญเติบโตและยั่งยืนต่อไป”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท Cathay Pacific Airways Limited นายจ้างได้กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีประสบการณ์เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทย

หากสามารถสื่อสารภาษาที่สามได้ หรือมีประสบการณ์ด้านสายการบิน การบริการ หรืออุตสาหกรรมการบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและอัพโหลดเอกสาร ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ กรณี IELTS (Academic) ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC ทักษะการอ่านและการฟัง ระดับ 325 ทางเว็บไซต์ careers.cathaypacific.com

สำหรับ การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,600 บาท ทั้งนี้

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อ ‘ข่าวประกาศรับสมัคร’ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Cathay Pacific Airways Limited ทาง email: ppl8orec@cathaypacific.com สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!