WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ม.33,39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ภายในธันวาคม 2567

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2567 ว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) การระบาดจะเกิดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยมีอาการทั่วไป เช่น มีไข้สูง มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ โดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ไตวาย ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงที่มีแผนจะตั้งครรภ์ หากได้รับเชื้ออาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้

“สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้กับผู้ประกันตน โดยให้สิทธิการดูแลครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ซึ่งในปี 2567 นี้ ได้ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนออกไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง”

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้วัคซีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

————————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!