WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

11793 BAAC ชำระดีมีโชค

ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค ชำระดอกเบี้ยพร้อมลุ้นโชค 2 ชั้น มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท

          ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค เสริมวินัยการชำระหนี้ เพียงชำระดอกเบี้ยสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท รับสิทธิ์จับรางวัลพิเศษและลุ้นโชค 2 ชั้น จำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ Gift voucher ธ.ก.ส. โดยโชคชั้นที่ 1 ลุ้นรางวัลระดับภูมิภาค 3 ครั้ง ณ เดือนมกราคม เมษายนและกรกฎาคม 2567 และโชคชั้นที่ 2 ระดับประเทศ โดยนำสิทธิ์ที่ได้รับจากโชคชั้นที่ 1 มารวมกับสิทธิ์ที่ได้จากการชำระต้นเงินสะสมมาจับรางวัลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล สามารถเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับโชคและลดภาระหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น

          นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยร่วมศึกษาพฤติกรรมการชำระหนี้ของเกษตรกร การวางมาตรการจูงใจในการชำระหนี้ และการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างตรงจุด ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระหนี้จากเดิมที่มาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ให้มาชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามาเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ธ.ก.ส. จึงจัดโครงการชำระดีมีโชค ให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ดอกเบี้ยสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท รับสิทธิ์จับรางวัลพิเศษ ได้แก่ รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ และบัตร Gift Voucher ธ.ก.ส. รวมจำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท 

          สำหรับการลุ้นโชคครั้งนี้ เป็นการลุ้นโชค 2 ชั้น คือ โชคชั้นที่ 1 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในระดับภูมิภาค สำหรับลูกค้าที่ชำระหนี้ดอกเบี้ยครบทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1) กรณีเป็นหนี้ปกติและชำระดอกเบี้ยเสร็จสิ้น จะได้รับ 3 สิทธิ์ 2) กรณีเป็นหนี้ปกติและชำระดอกเบี้ยได้บางส่วน จะได้รับ 2 สิทธิ์ และ 3) กรณีเป็นหนี้ค้างชำระ จะได้รับ 1 สิทธิ์ ซึ่งธนาคารจะประมวลผลการรับชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน สะสมเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 และจับรางวัลในเดือนถัดไปของเดือนสิ้นไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 24 มกราคม วันที่ 24 เมษายนและ 24 กรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละไตรมาส ยังมีโอกาสลุ้นโชคชั้นที่ 2 ในระดับประเทศ จำนวน 5,360 รางวัล มูลค่ากว่า 53.9 ล้านบาท โดยธนาคารจะนำสิทธิ์ที่ได้รับจากโชคชั้นที่ 1 มารวมกับสิทธิ์จากการชำระต้นเงินสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 มาคำนวณสิทธิ์ในการลุ้นโชคคือ เมื่อชำระต้นเงินครบทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ดังนี้ 1) กรณีเป็นหนี้ปกติ จะได้รับ 2 สิทธิ์ และ 2) กรณีเป็นหนี้ค้างชำระ จะได้รับ 1 สิทธิ์ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 สิทธิ์/ราย) ซึ่งจะจับรางวัลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยในแต่ละรอบการจับรางวัล จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล หากมีรายได้และส่งชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยและต้นเงิน จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการลดภาระและปลดหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

          สามารถตรวจสอบสิทธิ์และผลการจับรางวัลเว็บไซต์ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และรับชมการถ่ายทอดสดการจับรางวัลได้ทาง Facebook Page ธกส BAAC Thailand และ ธกส บริการด้วยใจ Youtube : BAAC Thailand ชำระดีมีโชค โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

          และอย่าลืม! สร้างภูมิคุ้มกันทางการออมกับสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ฝากเพียงหน่วยละ 2,000 บาท ได้ลุ้นรางวัลถึง 60 ล้าน และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่าสูงสุดต่องวด 77,650,000 บาท ถึง 24 ครั้ง อายุรับฝาก 2 ปี ครบกำหนดรับดอกเบี้ย หน่วยละ 35 บาท ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ!

 

 

11793

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!