WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AA FinTech Fair

การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2021 ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต

    นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้จัดงาน Bangkok FinTech Fair เป็นประจำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดของผู้ให้บริการทางการเงินในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

     โดยในปีนี้จะจัดงาน Bangkok FinTech Fair Bangkok ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด Shaping Digital Finance in the New Decade: ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับโลกการเงินไทยแห่งอนาคต’ ในวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.15 น. ถึง 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของ COVID-19

      รวมทั้งทิศทางการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการทางเงินและของระบบการเงินอนาคต การเร่งให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อรับมือกับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ในช่วงเวลา 2 วันของการจัดงาน แบ่งการนำเสนอได้เป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 FinTech Policies and Way Forward - What to Expect in this New Decade : นโยบาย FinTech สู่การเงินวิถีใหม่ในทศวรรษหน้า ช่วงที่ 2 Digital Transformation for Businesses with Supportive Financial Infrastructure: เปลี่ยนเกมธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล ช่วงที่ 3 Financial Innovations for Productivity and Inclusivity - Now and Then: วันนี้และก้าวต่อไปของการใช้นวัตกรรมทางการเงิน

    และช่วงที่ 4 Charting the Future of Finance together in the Borderless World : เปลี่ยนอนาคตโลกการเงินไร้พรมแดนไปด้วยกัน โดยผู้ร่วมงานจะได้รับฟังการเสวนาและการบรรยายในหลากหลายรูปแบบ จากผู้นำขององค์กรทางการเงินและเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สู่ทิศทางในอนาคต รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบอกเล่าเส้นทางการปรับตัวด้านดิจิทัล จากตัวเร่งสำคัญทั้งวิกฤตโควิด-19 พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ

       และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอนาคต รวมทั้งบทบาทของ Central Bank Digital Currency ในโลกการเงินไทย รูปแบบบริการทางการเงินแบบใหม่ที่ไร้ตัวกลาง (Decentralized Finance) และทิศทางของพัฒนาการในไทยและต่างประเทศ

     นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการทางการเงินและบริษัทฟินเทคที่นำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ มาแสดง และแลกเปลี่ยนเคล็ดลับในการก้าวสู่โลกดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน และผู้ประกอบการในการปรับตัวสู่โลกการเงินในอนาคต

       ธนาคารแห่งประเทศไทย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!