WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1120 KAsset

บลจ.กสิกรไทย ชูกองทุนหุ้นเอเชีย เฮลท์แคร์ และกองทุนผสม ชวนลงทุนเริ่มต้นปี พร้อมรับสิทธิช้อปดีมีคืน
          บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนรับต้นปีกระต่ายกับหลากหลายกองทุนแนะนำ เน้นกองทุนหุ้นในภูมิภาคเอเชียและหุ้นในกลุ่ม Healthcare รวมถึงกองทุนผสมที่มีการกระจายลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ พร้อมรับสิทธินำค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท มาลดหย่อนภาษีปี 2566 ได้ตามโครงการช้อปดีมีคืน เริ่ม 1 ม.ค. – 15 ก.พ.นี้

          นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย แนะเริ่มต้นลงทุนรับปีกระต่ายกับหลากหลายกองทุนแนะนำ ทั้งกองทุนหุ้นในภูมิภาคเอเชีย กองทุนหุ้นกลุ่ม Healthcare และกองทุนผสมที่มีการกระจายลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ พร้อมรับสิทธินำค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท มาลดหย่อนภาษีปี 2566 ได้ตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566

          “สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จังหวะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สามารถทยอยลงทุนในกองทุนหุ้นได้ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมองว่าการทยอยเปิดประเทศกลุ่มเอเชียจะนำไปสู่พัฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าฝั่งสหรัฐฯ และยุโรปที่เป็นภาพชะลอตัว ซึ่งกองทุนแนะนำที่สอดรับกับทิศทางดังกล่าว ได้แก่ K-ASIACV, K-CCTV, K-CHINA, K-JP, K-VIETNAM และ K-STAR ส่วนผู้ลงทุนที่ต้องการเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่กลับมามีความน่าสนใจอย่างธุรกิจเฮลท์แคร์ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ หรือ เน้นกระจายการลงทุนไปในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ก็สามารถทยอยลงทุนในกองทุน K-GHEALTH, K-GHEALTH(UH), K-GINCOME, K-GA, K-PLAN2 และ K-PLAN3 ได้เช่นเดียวกัน” นายสุรเดชกล่าว

          นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนกสิกรไทยได้ง่ายๆ ด้วยเงินลงทุนเพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งกลับมาที่ SS_Registrar@kasikornbank.com เพื่อรอรับใบกำกับภาษีตัวจริงสำหรับใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีปี 2566 และสามารถตรวจสอบรายชื่อกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • กองทุนมีนโยบายที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจที่กองทุนลงทุน ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ • กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือ ได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

A1120

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!