WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

บลจ.อเบอร์ดีน คว้ารางวัล Equity House of the Year จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 20231677039323925

 
คุณโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) และคุณดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน (ซ้าย) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด โชว์ความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล Equity House of the Year 2023 จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 2023 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วเอเชียในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนบทวิจัยและบทวิเคราะห์ด้านการลงทุน โดยรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของอเบอร์ดีนในการบริหารจัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
 
โดยที่ผ่านมา บลจ. อเบอร์ดีนได้มีการปรับโครงสร้างทีมการลงทุนตราสารทุน ตลอดจนกระบวนการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ลงทุน และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้นได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนไทยที่มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM) ยังถูกจัดลำดับให้อยู่ใน Quartile ที่ 1 ในปี 2565 ที่ผ่านมา1 (ที่มา: Morningstar ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2566)1677039325778
 
นอกจากได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ในกลุ่มกองทุนหุ้นไทย Equity General แล้ว  กองทุน ABSM ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Quartile ที่ 1 ตลอดทุกช่วงเวลาย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-352-3388 หรืออีเมล client.services.th@abrdn.com
ที่อเบอร์ดีน (abrdn) เราช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเราวางแผน เก็บออม และลงทุนเพื่ออนาคต
 
ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การให้บริการด้านการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และ การบริการที่ปรึกษาส่วนตัว และสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น โดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรามีมูลค่ากว่า 616 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ล้านคน*1677039327686
 
การลงทุนของเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งจากการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการมีทีมงานอยู่ทั่วโลก โดยใช้ความสามารถที่หลากหลายเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 
เราให้บริการดูแลการลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย รัฐบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกัน บริษัทอื่นๆ องค์กรการกุศล ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 800 ท่าน จาก 30 แห่งทั่วโลก โดยธุรกิจและบริการทั่วโลกของเรานั้นอยู่ภายใต้ชื่อบริษัท abrdn โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจดทะเบียนเป็น abrdn plc เมื่อเดือนกรกฏาคม 2564 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นบริษัทจัดการลงทุน Aberdeen Standard Investments ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น abrdn (อเบอร์ดีน) 
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!