WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

2720 SCBRMTMFPLUS

บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิด ‘SCBRMTMFPLUS’ กองทุน RMF น้องใหม่ ทางเลือกพักเงิน-รอจังหวะลงทุนกับ ‘ตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น’ ช่วงตลาดยังผันผวน
          นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจของประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเชิงบวกมากขึ้น ตามสัญญาณการฟื้นตัวจากการออกมาตรการเพื่อเร่งฟื้นฟูประเทศของภาครัฐ ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 รวมถึงการเปิดประเทศของจีนที่นับว่าเป็นแรงส่งที่สำคัญ โดยเฉพาะกับภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ GDP ของไทยสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ตลาดมีความต้องการด้านสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ ราคาสินค้าเองก็มีการปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่ถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา การปรับตัวของราคาสินค้ากับความต้องการของตลาด ได้ส่งผลให้ไทยต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูง โดยล่าสุด อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยปี 2565 เพิ่มขึ้นถึง 6.08% และมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงมีนโยบายที่จะยังคงใช้แนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกระยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1.00% – 3.00% ล่าสุด ธปท. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ต่อปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.25% เป็น 1.50% ต่อปี และคาดว่าในปี 2566 นี้ จะทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปที่ระดับ 1.75% – 2.00%
          ทั้งนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ “ตราสารหนี้” โดยเฉพาะพันธบัตรต่างๆ มีอัตราผลตอบแทนที่ปรับสูงขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ บริษัทฯ จึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าลงทุน โดยเฉพาะกับ “ตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น” ที่มองว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แม้ในช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวนได้ และ ด้วยอายุเฉลี่ยของตราสารระยะสั้น ทำให้อัตราผลตอบแทนสามารถปรับสูงขึ้นตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงปรับขึ้นได้อีก
          บริษัทฯ จึงเปิด กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMTMFPLUS) กองทุน RMF กองใหม่ และเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund; MMF) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (กองทุนหลัก) หรือ (SCBTMFPLUS) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีการจัดตั้งมายาวนาน และมีความโดดเด่นด้านผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง จากกลยุทธ์การบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนที่มีการคัดเลือกและลงทุนหลักในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นที่คุณภาพดี อายุเฉลี่ยประมาณ 1-3 เดือน และตราสารที่ให้ Yield หรือ Credit Spread สูง เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนของตราสารที่ดีที่สุด (Valuation Premium) ทำให้กองทุนมีระดับความเสี่ยงในระดับที่ต่ำ (ระดับ 1) มีความปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูง อีกทั้งกองทุนหลักยังสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ทำให้มีโอกาสที่กองทุนจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อไปได้อีกในระยะยาว จึงเหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุน และ/หรือ การออมเงินเพื่อการเกษียณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยใช้เป็นทางเลือกสำหรับการพักเงินลงทุน หรือกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในจังหวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง ทั้งการลงทุนของผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้น หรือมีการลงทุนในกองทุน RMF อยู่ก่อนแล้ว และต้องการสับเปลี่ยนการลงทุน เพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนกับกองทุน RMF ประเภทอื่น หลังจากที่ตลาดลงทุนกลับมาฟื้นตัวเต็มที่ โดยจะเสนอขายครั้งแรกวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2566 นี้


************************************************
          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scbam.info/3IiOSJS หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
          สนใจลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click หรือเริ่มเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD
          ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

 


A2720

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!